Invited Speakers

Bing Hu (Science and Technology University of China)
Ji Hu (ShanghaiTech University)
Shengtian Li (Shanghai Jiao Tong University)
Ricky Man Shing Wong (Hong Kong Baptist University)
Nieng Yan (Tsinghua University)
Wei Yang (Zhejiang University)
Ken KL Yung (Hong Kong Baptist University)
Chen Zhang (Peking University)
Michael Zhu (SIMM, CAS)

Keynote Speakers

Longnian Lin (East China Normal University)
Jianzhi Wang (Tongji Medical University)
Yun Wang (Fudan University)
Zhiqi Xiong (Institute of Neuroscience, CAS)
Yongqing Zhang (Institute of Genetics and Developmental Biology, CAS)
Jiawei Zhou (Institute of Neuroscience, CAS)

Contact

About registration, please contact:
cns@sibs.ac.cn
021-54922893

About program, please contact: gsk.neuro2020@gsk.com
021-61590947
Online Registration (200RMB)    Registration Deadline: January 8th, 2016
Copyright 2015 Chinese Neuroscience Society All rights researved