本网站采用最新编码技术,请使用最新浏览器访问。推荐使用Google, Firefox, 傲游云浏览器和360浏览器极速模式。

墙报交流

如果您投递摘要,请务必参加墙报展示,因故缺席我们将通知导师,递交摘要截止日期2019年5月31日

1. 墙报尺寸:0.9m(横向)× 1.2m(纵向),须自行设计带到现场,并根据大会日程中墙报编号及交流时间张贴;

2. 张贴地点:金鸡湖国际会议中心3F

3. 展示安排:

4. 墙报评奖:
Olympus Travel Fellowship
Award for Excellent Conference Poster

墙报展示安排

POSTER SESSION
Poster Session I (12:30-14:00, Friday, Oct. 11, 2019)
Olympus Travel Fellowship Poster
O-01
Ultra-thin conformal brain electrode for precise localization of epileptogenic focus and neural recording
Zhifeng Shi, Faming Zheng, Zhitao Zhou, Meng Li, Zheng Fan, Liang Chen, Hu Tao, Ying Mao
O-02
CB1 agonism prolongs therapeutic window for hormone replacement in ovariectomized mice
Qi Yang, Le Yang, Yanjiao Li, Shuibing Liu
O-03
Tat-NTS peptide protects against neuron apoptosis after cerebral ischemia by inhibiting the nuclear translocation of ANXA1
Xing Li, Lu Zheng, Qian Xia, Lu Liu, Meng Mao, Huijuan Zhou, Yin Zhao, Jing Shi
O-04
Mesophasic organization of GABAA receptors in hippocampal inhibitory synapse
Yuntao Liu, Changlu Tao, Xiaokang Zhang, Lei Qi, Rong Sun, Pak-ming Lau, Z Hong Zhou, Guoqiang Bi
O-05
Molecular and circuit analysis of functions of a neuropeptide family, Aplysia CCK
G Zhang, JW Checco, SQ Guo, YY Xue, EV Romanova, YY Ye, DH Mast, SC Qian, WD Yuan, K Yu, Z Yang, FS Vilim, QP Zhang, EC Cropper, KR Weiss, JV Sweedler, J Jing
O-06
The histone demethylase KDM6B in the medial prefrontal cortex epigenetically regulates cocaine reward memory
Yuxiang Zhang, Rita C Akumuo, Rodrigo A Espaa, Chunxia Yan, Wenjun Gao, Yanchun Li
O-07
Acute stress facilitates LTD induction at glutamatergic synapses in the hippocampal CA1 region by activating μ-Opioid receptors on GABAergic neurons
Kamin Fan, Lijuan Qiu, Ning Ma, Yinan Du, Zhaoqiang Qian, Chunling Wei, Jing Han, Wei Ren, Meimei Shi, Zhiqiang Liu
O-08
Age-related cognitive deficits are a result of myelin degeneration and diminished renewal
Fei Wang, Shuyu Ren, Jingfei Chen, Xing Gao, Zhi Liu, Yujian Yang, Ruixue Li, Jian Ye, Lan Xiao, Feng Mei
O-09
IL-10-activated M2 microglia polarization ameliorate depressive-like behavior via increasing neurogenesis
Lijuan Zhang, Jinqiang Zhang, Rui Song, Yue Zhang, Zili You
O-10
Clinical features and genetic spectrum in chinese patients with recessive hereditary spastic paraplegia
Qiao Wei, Hailin Dong, Congxin Chen, Yangtian Yan, Hongfu Li, Qingqing Tao, Zhiying Wu
O-11
Electroacupuncture facilitates the regeneration of sciatic nerve injury by targeting myoglobin
Qianyan Liu, Yinying Shen, Fuchao Zhang, Shiying Li
Bio-Techne Award for Excellent Conference Poster
BT-01
Efferent inputs to the LC-NE system from the spinal cord
Qiusui Deng, Baibing Zhang, Jiulin Du
BT-02
Logic of the locus coeruleus-norepinephrine system in anatomical and functional organization
Changmei Zhang, Yongxin Yang, Funing Li, Xufei Du, Rongwei Zhang, Jiulin Du
BT-03
Brain-wide neuronal circuitry mechanisms underlying learning
Jinze Xie, Yuqi Zhu, Chunfeng Shang, Jiulin Du
BT-04
Spatiotemporal patterns of global dopamine release and its effects on animal behaviors
Le Sun, Funing Li, Jiulin Du
BT-05
Development dynamics of brain pericytes in zebrafish
Huaxing Zi, Xiaolan Peng, Jia Li, Jiulin Du
BT-06
Dopamine neurons of ventral tegmental area modulate working memory performance and the associated neuronal activity in medial prefrontal cortex
Hongmei Fan, Zhaoqin Chen
BT-07
Multiple morphological factors underlie experience-dependent cross-modal plasticity in the developing sensory cortices
Zixian Yu, Guangying Li, Hang Yu
BT-08
Brain-wide varicosity activities of single locus coeruleus neurons
Peishan Xiang, Weiyu Chen, Jiulin Du
BT-09
Neuronal NMDA receptors regulate brain vascular development through a VEGF pathway
Shanye Gu, Tingting Liu, Hongyu Li, Rongwei Zhang, Zongfang Wan, Qi Chen, Bing Xu, Jiwen Bu, Xiang Yu, Jiulin Du
BT-10
Neural representations of cooperative behavior in lateral orbitofrontal cortex
Mengping Jiang, Dingcheng Wu, Lei Wei, Jianhui Chen, Zuoren Wang
BT-11
Network equations and brain functions
Xiang Zou, Lie Yao, Donghua Zhao, Liang Chen, Ying Mao
BT-12
Long-lasting somatic modifications of convergent dendritic inputs in hippocampal neurons
Xin Yang, Yifei Bao, Jindong Xu, Ru Gong, Nan Zhang, Lei Cai, Mingmei Xia, Jingjing Wang, Wei Lu
BT-13
Loss of ferroportin induces memory impairment via promoting ferroptosis in Alzheimer’s disease
Wendai Bao, Pei Pang, Xiaoting Zhou, Fan Hu, Kai Chen, Jing Wang, Fudi Wang, Dong Xie, Yazhuo Hu, Zhitao Han, Honghong Zhang, Wangxia Wang, Peter T. Nelson, Youming Lu, Dan Liu, Lingqiang Zhu
BT-14
The establishment of aquaporin 4-A25Q mutation mouse model and its neuroprotective effect against acute water intoxication and MCAO-induced cerebral ischemic stroke
Dandan Zhu, Ting Zhang, Na Li, Hailun Sun, Rongxiao Guan, Khizar Khan, Tonghui Ma, Shao Li
BT-15
The catecholamine regulatory mechanism of acupuncture attenuated vascular dementia–induced hippocampal long-term potentiation impairments
Jingwen Yang, Liqiong Wang, Guangxia Shi, Hui Li, Lingyong Xiao, Ye Yang, Cunzhi Liu
BT-16
Neuroinflammation is increased in a DSS-induced colitis mouse model
Ying Han, Tong Zhao, Xiang Chen, Ming Zhao, Shenghui Gong, Yongqi Zhao, Haitao Wu, Ming Fan, Lingling Zhu
F-01
Controlling the balance between goal directed and habitual behaviour: parsing the contribution of primate prefrontal sub-regions and caudate nucleus
Lisa Y. Duan, Nicole K. Horst, Stacey A.W. Jackson, Nao Horiguchi, Rudolf N. Cardinal, Angela C. Roberts, Trevor W. Robbins
F-02
Inflammation leads to distinct populations of extracellular vesicles from microglia
Yiyi Yang, Antonio Boza-Serrano, Christopher J R Dunning, Bettina Hjelm Clausen, Kate Lykke Lambertsen, Tomas Deierborg
F-03
Astrocytic insulin-like growth factor-1 protects neurons against excitotoxicity
Wei Chen, Bin He, Ping Zheng
J-01
Mammalian vesicular glutamate transporter VGLUT1 reduces synaptic vesicle super-pool size and spontaneous release frequency
Xiaomin Zhang, Katlin Silm, Urielle Franois, Etienne Herzog
J-02
Paternal aging affects the early developmental patterns of ultrasonic vocalization syllables induced by maternal separation in individual mice
Lingling Mai, Ryuichi Kimura, Kouta Kanno, Hitoshi Inada, Kaichi Yoshizaki, Noriko Osumi
J-03
A53T mutant human α-synuclein BAC transgenic mice exhibited RBD-like behavior and hyposmia
Tomoyuki Taguchi, Masashi Ikuno, Maiko Uemura, Mari Hondo, Yusuke Hatanaka, Norihito Uemura, Hodaka Yamakado, Masashi Yanagisawa, Ryosuke Takahashi
J-04
Cytoskeletal mechanisms underlying a morphological determinant in developing cortical interneurons
Xubin Hou, Mieko Morishima, Naoki Matohara, Junko Sugi, Kenji Sakimura, Yasuo Kawaguchi, Sayaka Sugiyama
J-05
The topographic neuronal connection in the cerebellum does not match with the order of neuronal birth
Yuanjun Luo, Jingyun Zhang, Khoa Tran-Anh, Tatsumi Hirata, Izumi Sugihara
J-06
Identification of new type of glia cells in the rat DRG with CLEM-Array tomography
Taro Koike, Hisao Yamada, Masaaki Kitada
Poster
P-001
SUMOylation was involved in the inhibition of anti-oxidative stress induced by long-term exposure to Aβ
Xiaoxuan Wang, Min Liu, Liang Li
P-002
Neurexin-Neuroligin 1 regulates synaptic morphology and functions via the WAVE regulatory complex in Drosophila neuromuscular junction
Guanglin Xing, Moyi Li, Yichen Sun, Menglong Rui, Yan Zhuang, Huihui Lv, Junhai Han, Zhengping Jia, Wei Xie
P-003
Cholinergic system: from axon projection to function
Yufan Wang, Yuxi Li, Jiulin Du
P-004
Inhibition of DAPK1 Attenuates Amyloidogenic APP Processing
Dongmei Chen, ChenLing Gan, Long Wang, Ying Zhou, Yingxue Mei, Yongfang Xia, Guihua Lan, Tae Ho Lee
P-005
Reduced expression of miR-325-5p contributes to chronic inflammatory pain through upregulation of CCL2 in rat dorsal root ganglion neurons
Rui Wu, Pingan Zhang, Hongyan Zhu, Xiuhua Miao, Guangyin Xu
P-006
Erythropoietin gene polymorphisms are associated with increased susceptibility to brain injury in preterm infants
Ji Xu, Wenlan Liu, Xiufeng Ye
P-007
Cdk5-mediated Phosphorylation of RNase III (Drosha) exacerbates Brain Injury in Stroke
Lu Huang, Qian Yang
P-008
Chaperone-mediated autophagy controls the turnover of E3 ubiquitin ligase March5 and regulates mitochondrial dynamics
Tiejian Nie, Kai Tao, Lin Zhu, Lu Huang, Sijun Hu, Ruixin Yang, Zixu Mao, Qian Yang
P-009
1例局部注射肉毒素对节段性肌张力障碍患者的疗效观察
张琴琴, 柏雪, 胡云
P-010
TRPV2 is critical for the developing brain through PDK1 in mice
Shaobin Yang, Tingji Shao, Peng Yu, Maorong Fan, Jincai Tuo
P-011
Impaired D2 receptor-dependent dopaminergic transmission in prefrontal cortex of mouse model of Parkinson’s disease
Guoqing Chen, Mingli Li, Huadong Xu, Yongxin Xu, Zhongjun Qiao, Jie Li, Xi Wu, Feipeng Zhu, Zhuan Zhou
P-012
Kinetic dissection of vesicle recycling in the Calyx of Held synapses
Zili Liu, Ying Zhu, Yubing Hu, Jianyuan Sun
P-013
Efficacy evaluation of botulinum toxin type A combined with repetitive transcranial magnetic stimulation for benign essential blepharospasm
Bo Yin, Ying Luo, Shanghua Fang, Bin Peng, Xiaoli Zou, Hongjuan Dong
P-014
Role of αCaMKII in dentate gyrus-related fear extinction and LTD
Yanhong Duan, Jiayue Wang, Xiaohua Cao
P-015
Activated olfactory ensheating cells by curcumin promoting nerve regeneration and function recovery following spinal cord injury
Hao Yang, Lingling Zhang, Hong Fan, Bo Chen, Dingjun Hao
P-016
精神分裂症患者的触觉角度辨别缺陷
刘丹, 范宏振, 王云辉, 李东, 谭淑平
P-017
Impairment of long-term memory by a short-term high-fat diet via hippocampal oxidative stress and alterations in synaptic plasticity
Qian Ge, Zhengjun Wang, Haixia Lu, Jing Han
P-018
Using virus tracing technique to investigate the effect of gastric Back-Shu and Front-Mu points on regulating gastric motility via spinal dorsal horn GABA-sympathetic neural circuit
Mengting Zhang, Guoming Shen
P-019
The neuroelectrophysiological characteristics of human deductive reasoning: evidence from an ERPs study
Li Wang, Mei Le, Yufeng Wang, Feng Zou, Xin Wu, Hongxing Zhang, Meng Zhang
P-020
Neutral is no longer neutral, the cognitive processing bias of neutral stimuli under uncertainty in trait anxiety
Zhaoxian Li, Qianqian Yu, Meng Zhang
P-021
Preliminary study on the mechanism of metformin alleviating symptoms of Alzheimer’s disease by regulating brain glucose metabolism
Xiaolan Huang, Yunchang Wang, Xiaolan Ma, Jianlin Wang
P-022
Gestational Exposure to PM2.5 Leads to Spatial Memory Dysfunction and Neurodevelopmental Impairment in Hippocampus of Mice Offspring
Tingting Wang, Lijuan Sun, Xinrui Zheng, Rui Yang, Ying Lv, Li Yu
P-023
The Transcription Factor SP9 Represses the Identity of the D1 MSN and Promotes the Identity of the D2 MSN in the Striatum
Zicong Shang, Zhenmeiyu Li, Zhejun Xu, Zhuangzhi Zhang, Xiaolei Song, Haotian Chen, Zihao Su, Yan You, Zhengang Yang
P-024
PTEN in primary sensory neurons is implicated for itch sensation
Ling Hu, Guanyu Jiang, Jiayin Chen, Yuqiang Ding
P-025
Proteasome inhibition activates TFEB-mediated autophagy-lysosome pathway
Chunyan Li, Xin Wang, Xuezhi Li, Kaixin Qiu, Fengjuan Jiao, Yidan Liu, Qingxia Kong, Yili Wu
P-026
Synaptotagmin-like protein 3 loss cause aberrant human neuron migration during neural development
Lin Yang, Kaiyi Liu, Wanxing Li, Yanyan Gao, Kai Yan, Qian Qin, Xinran Dong, Xiaoli Ji, Lin Ma, Ban Feng, Wenhao Zhou, Man Xiong
P-027
Semaphorin-2b regulates sleep circuit formation in the Drosophila central brain
Xiaojun Xie, Masashi Tabuchi, Abel Corver, Grace Duan, Mark N. Wu, Alex L. Kolodkin
P-028
P-Rex1 overexpression results in aberrant neuronal polarity and psychosis-related behaviors
Qiongwei Li, Lifang Wang, Yuanlin Ma, Weihua Yue, Dai Zhang, Jun Li
P-029
Altered Behaviors and Impaired Synaptic Function in a Novel Rat Model with a Complete Shank3 Deletion
Tianjia Song, Xingyu Lan, Mengping Wei, Fujun Zhai, Tobias M. Boeckers, Jianan Wang, Shuo Yuan, Mengying Jin, Yufei Xie, Wanwen Dang, Chen Zhang, Michael Schoen, Peiwen Song, Meihong Qiu, Songping Han, Jisheng Han, Rong Zhang
P-030
Altered empathy-related resting-state functional connectivity in adolescents with childhood-onset schizophrenia and autism spectrum disorders
Hanyu Zhou, Lijuan Shi, Raymond CK Chan
P-031
SOX2-expressing cells generate all of the major cell types in the nervous system of the developing Xenopus tectum
Juanmei Gao, Nanjisha Ding, Zhaoyi Guo, Lijun Zheng, Yaling Song, Yuan Liao, Mengsheng Qiu, Wanhua Shen
P-032
Axon-enriched lncRNA positively regulates axonal elongation by locally translational control
Manyi Wei, Jiansong Huang, Bowen Jiang, Guowei Li, Hong Cheng, Xu Zhang, Li Yang, Bin Wang, Lan Bao
P-033
Ulk4, a newly discovered risk factor for Schizophrenia, regulates corticogenesis in mice
Ling Hu, Cuiping Yang, Xiaoxiao Yang, Yuqiang Ding, Bing Lang
P-034
Retinoid X Receptor α Mediates DHA-dependent Spinogenesis and Excitatory Synapse Formation in vivo
Huateng Cao, Minyin Li, Guangying Li, Shujing Li, Bincheng Wen, Xiang Yu
P-035
Dynamic cytokine changes during the first two weeks of neonatal development
Guoliang Xiong, Min Yang, Yanting Kong, Jimei Wang, Wenhao Zhou, Xiang Yu
P-036
Retinoic acid receptor gamma is Targeted by MicroRNA-124 and Inhibits Neurite Outgrowth
Xiaohong Su, Xi Gu, Zhiduo Zhang, Weipeng Li, Xuemin Wang
P-037
Celsr2 regulates the development of mouse retinal horizontal cells via Wnt5b mediated Wnt-PCP signaling
Jia Zhang, Jiacheng Zhang, Yanjie Zhang, Min Gao, Xujun Li, Bailin Chen, Yibo Qu
P-038
An Autism-Related, Nonsense Foxp1 Mutant Induces Autophagy and Delays Radial Migration of the Cortical Neurons
Xue Li, Xin Han, Xiaomeng Tu, Dan Zhu, Yue Feng, Tian Jiang, Youping Yang, Jia Qu, Jieguang Chen
P-039
Local-global Visual Processing Study on Children with Autism Spectrum Disorder
Zhouling Shen, Shiqian Bai, Jinping Zhou, Jingyi Fan
P-040
Differential effects of TUBA1 isotypes on microtubule dynamics and axon branching
Lei Diao, Mingyi Liu, Mingyi Li, Huaqing Xue, Lan Bao
P-041
Brain-specific Wt1 Deletion Leads to Depressive-like Behaviors in Mice via Recruiting Tet2 to Modulating Epo expression
Fen Ji, Wenwen Wang, Chao Feng, Fei Gao, Jianwei Jiao
P-042
Deficiency of TRPM2 leads to embryonic neurogenesis defects in hyperthermia
Yanxin Li, Jianwei Jiao
P-043
Effect and Mechanism of Transcutaneous Acupoint Electrical Stimulation for Treatment of VPA rat model
Xiaoxi Wang, Tianjia Song, Xingyu Lan, Yayue Song,Songping Han, Jisheng Han, Rong Zhang
P-044
Distinct sets of FGF receptors regulate inhibitory pre-synaptic formation in parvalbumin or somatostatin-positive interneurons
Zhengdong Wei, Shasha Zhang, Yifei Luan, Yanmei Tao
P-045
The effect of NRSF conditioned knockout on the hippocampal development and memory ability in mice
Ningtian Ma, Yancong Wang, Yan Liang, Piao Ye, Yuxia Xu, Cuiqing Zhu
P-046
A Hospital Based Descriptive Study on Childhood Neurodevelopmental Disorder in Nepal
Bishnu Prasad Mandal, Yao Yang, Jin Yu, Jingyi Fan
P-047
Schizophrenia Gene Crmp2 Deficiency Causes Precocious Onset of Critical Period and Binocular Vision Deficits
Yuan Zhang, Li Yao, Xiang Li, Qin Wang, Meizheng Meng, xxx Xiao, Zhiheng Xu, Xiaohui Zhang
P-048
Phospholipase D1 promotes the synapse formation through the regulation of the membrane localization of N-cadherin
Lida Luo, Guoguang Xie, Yun Wang
P-049
Methodological evaluation of single-subject morphological brain networks based on features in surface space
Yinzhi Li, Hao Wang, Ningkai Wang, Jinhui Wang
P-050
Reelin is a branching factor for neurons and radial glial cells during corticogenesis
Shanting Zhao, Li Fan, Michael Frotscher, Xuejun Chai
P-051
Long-term, label-free system for tracking single-neuron electrical activity in organotypic hippocampal slices
Wei Gong, Marie Engelene J Obien
P-052
HDAC1 and HDAC2 Regulate Intermediate Progenitor Positioning to Safeguard Neocortical Development
Tianxiang Tang, Yandong Zhang, Yafei Wang, Zheping Cai, Yunli Xie
P-053
Developmental regulation of pain sensitization mediated by TRPV1 and Nav1.6
Xuehong Liu, Huan Guo, Danyang Li, Rui Gao, Ming Jiang, Liang Yang, Qinghu Yang, Xia Liu, Zhantao Bai
P-054
Effect of KDM6A on the proliferation and differentiation of neural stem cells with involvement of H3K27me3
Yan Ruan, Yingfei Liu, Zhichao Zhang
P-055
Metformin administration during early postnatal life rescues autistic-like behaviors in the BTBR T+ Itpr3tf/J mouse model of autism
Lian Wang, Yulong Cai, Xiaotang Fan
P-056
Human amniotic epithelial cell transplantation promotes neurogenesis and ameliorates social deficits in BTBR mice
Ruiyu Zhang, Yulong Cai, Rui Xiao, Hongyu Zhong, Xin Li, Lihe Guo, Haiwei Xu, Xiaotang Fan
P-057
Dip2a mutant mice and gene expression pattern
Jun Ma, Luqing Zhang, Xiaoxiao He, Ce Su, Yajun Wang, Yaowu Zheng, Xiaojuan Zhu
P-058
An ENU-induced mutation in Twist1 transactivation domain causes hindlimb polydactyly and dominant-negatively impairs E2A-dependent transcription
Runze Chen, Xuebo Cheng, Yuexi Tan, Tien-Chien Chang, Yichang Jia
P-059
TBC1D3 suppression of the Histone Lysine N-methyltransferase G9a promotes the generation of neural progenitors and cortical expansion
Qiongqiong Hou, Aili Sheng, Xinyao Sun, Qi Xiao, Xiangchun Ju, Zhenge Luo
P-060
Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A3 Regulates Chromatin Alignment and Mitosis of Cortical Neural Progenitors
Minyi Ou, Xiangchun Ju, Xinyao Sun, Zhenge Luo
P-061
Hopx in neural precursors at the ventricular zone instructs generation of late-born cells
Qi Xiao, Zhenge Luo
P-062
Generation of Vascularized Brain Organoid and a Model of Brain Angiogenesis
Xinyao Sun, Xiangchun Ju, Aili Sheng, Jian Peng, Minyi Ou, Aihua Wang, Yang Li, Zhenge Luo
P-063
Identification of small molecules for accelerating the differentiation of GABA interneurons from human pluripotent stem cells
Luping Shen, Fang Yuan, Yuan Hong, Min Xu,Hu Yao, Yan Liu
P-064
The effect of NMDA-R antagonist on NMDA-R subunits in mouse models of schzophrenia induced by MK-801
Jing Chen, Xiaodi Jiang, Xiangru Kong, Lei Zhang, Yong Tang, Yun Xiu
P-065
Selective Blockade of Neuronal BK Channel (α+β4) Prevents Epileptic Seizure
Jie Tao, Xinlian Liu, Shuzhang Zhang, Yonghua Ji, Chunyang Cao
P-066
Glycosylation of β1 subunit plays a pivotal role in the toxin sensitivity and activation of BK channels
Zhiping Zhang, Shuzhang Zhang, Bin Wu, Baofen Wu, Yudan Zhu, Jingkang Guo, Jie Tao, Yonghua Ji
P-067
GDF-15 inhibits mono-arthritic pain through reducing tetrodotoxin-resistant NaV1.8 channel current activity in rat dorsal root ganglion neurons
Wei Lin, Ning Lv, Yuqiu Zhang
P-068
Signalling mechanism for GLP-1 receptor-mediated suppression of GABA responses in rat retinal ganglion cells
Tao Zhang, Shijun Weng, Xiongli Yang, Yongmei Zhong
P-069
The inhibitory role of hydrogen sulfide in UII-induced cardiovascular effects and the underlying signaling pathways
Nana Zhang, yifan Cheng, Xiaoni Liu, Li Zhou, Ning Lu
P-070
Small-Conductance Ca2+-activated K+ Channel 2 in the Hypothalamic Paraventricular nucleus Precipitates Visceral Hypersensitivity Induced by Colorectal Distensions in Rats
Ningning Ji, Lei Du, Xiaohan Peng, Qingxiang Meng, Siting Huang, Ying Song, Rong Hua, Yongmei Zhang
P-071
Effects of acupuncture on behavioral stereotypies and brain dopamine system in mice as a model of Tourette syndrome
Lixue Lin, Lingling Yu, Hongchun Xiang, Xuefei Hu, Xiaocui Yuan, He Zhu, Hongping Li, Hong Zhang, Tengfei Hou, Jie Cao, Shuang Wu, Wen Su, Man Li
P-072
Tau Regulates Erythrocytogenesis in Bone Marrow
Xiaolan Li, Huiyuan Zhang, Scott Ayton, Ashley Bush, Peng Lei
P-073
Magneto is ineffective in controlling electrical properties of cerebellar Purkinje cells
Fangxiao Xu, Lin Zhou, Xintai Wang, Fan Jia, Kuangyi Ma, Na Wang, Li Lin, Fuqiang Xu, Ying Shen
P-074
Characterization of light and PDF responsive circadian pacemaker neurons in the cockroach R. maderae
Julia Gestrich, Hongying Wei, Monika Steng
P-075
The mechanisms of 5-HT7 receptor involved in inflammatory cytokines release from microglia
Fengrui Cao, Dan Liu, Fenghua Xu, Xinnan Zhao, Jianmei Ma, Kai Fan
P-076
FGF13 mediates histamine-induced itch by interacting with NaV1.7
Fei Dong, Huaqing Xue, Haixiang Shi, Liu Yang, Manyi Wei, Lan Bao, Xu Zhang
P-077
Effects of etomidate on electrophysiological properties and nAChRs of ventral horn neurons in spinal cord of neonatal rats
Suyue Zhu, Yan Huang, Lingyun Gao, Mengya Wang, Chao Zheng
P-078
Serotonergic Modulation of Tetrodotoxin-, Dihydropyridine-, and Riluzole-Resistant Persistent Inward Current in Serotonergic Neurons in the Medulla of ePet-EYFP Mice
Yue Dai, Yi Cheng
P-079
Multiple Components of Persistent Inward Currents with Serotonergic Modulation in Serotonergic Neurons of Medulla in ePet-EYFP Mice
Yi Cheng, Renkai Ge, Ke Chen, Qiang Zhang, Yue Dai
P-080
Three-week treadmill training enhances persistent inward currents of raphe serotonergic neurons in ePet-EYFP mice
Renkai Ge, Yi Cheng, Ke Chen, Qiang Zhang, Dongyan Yang, Yue Dai
P-081
Cholinergic Modulation of Persistent Inward Currents is Mediated by Activating Muscarinic Receptors of Serotonergic Neurons in the Brainstem of ePet-EYFP Mice
Ke Chen, Ge Xing, Renkai Ge, Yi Cheng, Zhang Qiang, Yue Dai
P-082
A simulation study of spinal motoneuron recruitment regulated by ionic channels
Qiang Zhang, Dongyan Yang, Xingyu Wang, Weihang Xu, Yue Dai
P-083
Development of versatile and flexible Sf9 packaging cell line dependent OneBac system for large-scale rAAV production
Yang Wu, Ting Mei, Liangyu Jiang, Zengpeng Han, Ruping Dong, Tian Yang, Fuqiang Xu
P-084
A Modeling Study of NMDA Modulation of Serotonergic Neurons in Mesencephalic Locomotor Region in ePet EYFP Mice
Dongyan Yang, Renkai Ge, Yue Dai
P-085
Modulation of neural activity and emotional behaviors by orexin-A in central amygdala of rats
Yipeng Pan, Yan Xue, Ying Wang, Yina Jia, Meifang Liu, Cui Liu, Lei Chen
P-086
Examination of synaptic protein translation using polysome profiling
Xiaojun Wang, Yinghui Peng, Lei Shi
P-087
Investigation of NMDAR-dependent regulation of translational signaling pathways in hippocampal neurons
Liuren Li, Xuanyue Ma, Yinghui Peng, Lei Shi
P-088
Layer- and input-specific modulation of α2A-adrenoceptor stimulation on the excitability of pyramidal neurons in the PFC
Xiaodong Tao, Zuquan Fan, Houcheng Zhou, Xuehan Zhang
P-089
Up-regulation of ASIC1 by miR-485 mediates spinal mechanism of chronic visceral pain in the offspring rats following prenatal maternal stress
Xue Xu, Yucheng Xu, Yongchang Li, Hongjun Wang, Guangyin Xu
P-090
Possible parallel visual pathways between the lateral pulvinar and V2 thick/thin stripes in macaques.
Ye Liu, Jiaming Hu, Songping Yao, Toru Takahata
P-091
Combinational function of extracellular matrix and β subunits for Nav1.5
Gaili Xue, Ruosong Ai, Xuri Zhang, Rui Gao, Jianhua Guo, Ke Shi, Xia Liu, Zhantao Bai
P-092
Effects of histamine on descending activation on rat spinal motoneurons in vitro
Yan Wang, Yuanyuan Huang, Mengya Wang
P-093
Effect of 17β-estradiol on T-type calcium channels in the lateral habenula
Songmei Ying, Lichun Ying, Liuxiao Feng, Xiaojin Yu, Zhao Hua
P-094
HH model for the muscle cells in C.elegan
Xuexing Du
P-095
Distribution patterns of Nav1.2 and Nav1.6 in adult neocortical pyramidal cells and midbrain dopaminergic neurons
Liang Li, Yousheng Shu
P-096
Acute ethanol modulates facial stimulation evoked mossy fiber-granule cell synaptic plasticity in vivo in mice
Jiasong Zhang, Haolong Li, Chenxi Wang, Chunping Chu, Delai Qiu, Yanhua Bing
P-097
The effect of growth hormone in regulating excitatory and inhibitory synaptic transmission in the developing brain
Guangying Li, Qiuzi Wu, Xiang Yu
P-098
MiR-26a rescue depression-like behaviors via regulating neuronal plasticity within hippocampus of rats
Ye Li, Cuiqin Fan, Peng Wang, Liyan Wang, Qiqi Song, Shuyan Yu
P-099
Dynamic analysis of monoamine neurotransmitters and their metabolites in rat ventral hippocampus after acute soluble amyloid-1-42 administration
Haijuan Sui, Zhuo Liu, Hanming Wang, Jing Bi, Ying Jin
P-100
Effect of chronic ethanol consumption on sensory-evoked molecular layer interneuron-Purkinje cell responses in vivo in mice
Haolong Li, Guanghui Dong, Songbiao Cui, Delai Qiu, Chunping Chu
P-101
Nicotine modulation the sensory-evoked synaptic plasticity in cerebellar granule cell layer in vivo in mice
Yidan Zhang, Delai Qiu
P-102
Effect of Opiate Receptors on Cerebellar Cortical PF-PC Synaptic Transmission in Vitro in Mice
Hemin Yang, Yi Yang, Delai Qiu, Yan Lan
P-103
Age-dependent morphological and electrophysiological changes of layer V pyramidal neurons in the barrel cortex from p53 knockout mice
Haixia Kuang, Xueying Zhou, Cui Jiao, Mengye Zhu, Tao Liu
P-104
D-glucuronolactone can rescue blockade of experience dependent neuronal plasticity caused by para-xylene in developing xenopus
Yuan Liao, Yuhao Luo, Juanmei Gao, Yaling Song, Zhen Chen, Wanghua Shen
P-105
Behavioral and brain correlates of spontaneous emotion regulation bias in trait anxiety
Shiyan Yang, Li Wang, Meng Zhang
P-106
Activation of Mu Opioid Receptors Attenuates Air Stimulus-evoked Field Potential Response in Cerebellar Molecular Layer in vivo in Mice
Yi Yang, Hemin Yang, Dan Wang, Delai Qiu, Yan Lan
P-107
Stochastic activation of NMDA receptors by ambient glutamate drives binary synaptic potentiation
Lei Qi, Xu Fang, Xiaowei Li, Pakming Lau, Guoqiang Bi
P-108
Effects of BDNF on synaptic transmission in telencephalon RA nuclei in songbirds
Yalun Sun, Qingqin Wang, Songhua Wang, Wei Meng
P-109
Dynamic changes of dendritic spines in tau deficient mice
Fei Tang, Huan Xiong, Peng Lei
P-110
GPR50 participates in synaptic plasticity by regulating the function of NMDA receptor
Qifa Li, Biying Ge, Na Li, Quanhong Ma, Shao Li
P-111
A long-term synaptic plasticity at glutamatergic synapses of the PVN magnocellular neurosecretory cells in vitro in rats
Bingxue Li, Binbin Zhang, Hua Jin, Delai Qiu, Chunping Chu
P-112
Effect of muscarinic cholinergic receptor activity on synaptic transmission of GABAergic interneurons in anterior cingulate cortex
Ting He, Chen Guo, Meiyi Li, Chunlian Wang, Huanxin Chen
P-113
Effect of metabotropic glutamate receptors 2/3 activity on synaptic transmission of GABAergic interneurons in the anterior cingulate cortex
Chen Guo, Ting He, Chunlian Wang, Meiyi Li, Huanxin Chen
P-114
Visual experience facilitates excitatory synaptic scaling via Rab5C-mediated enhancement of AMPA Receptor internalization
Lijun Zheng, Zhaoyi Guo, Yuhao Luo, Xingbao Wang, Xianjie Qi, Nanjisha Ding, Yaling Song, Yuan Liao, Wanhua Shen
P-115
Layer-specific reconfiguration of cortical microcircuits by visual deprivation during the critical period
Li Yao, Meizhen Meng, Xiang Gu, Xiaohui Zhang
P-116
CRMP2 and endophilin2 coordinate to regulate the cycle of AMPA receptor subunit GluA1 in synaptic plasticity
Jifeng Zhang, Jiong Li, Jiaqi Zhang, Yichen Yin, Caihui Cha, Li Chen, Guoqing Guo
P-117
乙酰转移酶SRC3调节突触可塑性
赵冰, 张海龙, 殷东敏
P-118
Role of CYLD in synaptic plasticity of dorsal striatum of mice
Shuyi Tan, Jinxiang Jiang, Li Yang, Cheng Long
P-119
The changes of synaptic plasticity in visual cortex induced by neuropathic pain
Laijian Wang, Bin Jiang
P-120
CAST/ELKS regulates presynaptic morphology and calcium channel levels in a developing central synapse
Wei Dong, Miaomiao Xu, Yu Hou, Jie Jiang, Tamara Radulovic, Samuel M. Young
P-121
Heterogeneity of Synaptic Input Connectivity Regulates Spike-based Neuronal Avalanches
Shengdun Wu, Daqing Guo
P-122
Differential co-release of two neurotransmitters from a vesicle fusion pore in mammalian adrenal chromaffin cells
Qihui Wu, Bin Liu, Quanfeng Zhang, Feipeng Zhu, Zhuan Zhou
P-123
Common variant of CNTNAP2 gene modulate the social performances and functional connectivity of posterior right temporoparietal junction
Tongjian Bai, Long Zhang, Guixian Xiao, Wanling Huang, Yanghua Tian, Kai Wang
P-124
PQBP1 promotes protein translation through suppressing eEF2 phosphorylation
Yuqian Shen, Zichao Zhang, Junhai Han
P-125
Differential plasticity of inhibitory transmission in two principal neuron types within the olfactory cortex
Hehai Jiang, Anni Guo, Arthur Chiu, Geoffrey CY Lau
P-126
Asynchronous glutamate release at autapses of neocortical pyramidal cells
Junlong Li, Suixin Deng, Yousheng Shu
P-127
Knockdown of long non-coding RNA SNHG5 inhibits malignant cellular phenotypes of glioma via Wnt/CTNNB1 signaling pathway
Chao Shang
P-128
Up-regulation of connexin43 by deletion Rac1 promotes retinal ganglion cell survival through releasing ATP in a chronic ocular hypertension mouse model
Guoli Zhao, Yu Hou, Shuo Cheng, Shumin Zhong, Xin Hu, Zhongfeng Wang, Yanying Miao
P-129
Conditional ablation of reactive astrocytes to dissect their roles in spinal cord injury and repair
Yakun Gu,⁠ Xueyan Cheng⁠, Xiao Huang, Yimin Yuan⁠, Shangyao Qin⁠, Zijian Tan⁠, Dan Wang⁠, Xin Hu, Cheng He⁠, Zhida Su
P-130
Glutamate modulation of mitochondrial morphology and function in astrocytes
Lufei Chen, Yongpei Xu, Zucheng Ye
P-131
Sodium homeostasis in astrocytes under ischemia and hypoxia: roles of residual oxygen and connexin hemichannels
Yongpei Xu, Yuyou Rong, Lufei Chen, Zucheng Ye
P-132
TREM2 deficiency attenuates microglial migration by inhibiting FAK/Rac1/Cdc42 pathway
Zhouyi Rong, Baoying Cheng, Li Zhong, Xin Li, Lin Jia, Xiaowen Ye, Kai Wang, Na Wang, Yiyun Cheng, Xin Wang, Yunwu Zhang, Honghua Zheng
P-133
Involvement of spinal IL-23 in neuropathic pain via STAT3 pathway in mice
Jialu Sun, Wenjing Dai, Yixin Ma, Yuqiu Zhang, Ning Lv
P-134
Activation of IGF-1 receptors on microglia induced by systemic hyperinsulinemia contributes to neuroinflammation in obese mice
Xiaohan Yang, Li Wang, Xinnan Zhao, Gang Liu, Jianmei Ma
P-135
The role of Sept7 during the development, maintenance and regeneration of myelin sheath
Xudong Liu, Henan Zhao, Jianmei Ma
P-136
Ac2-26 Induces IKKβ Degradation Through Chaperone-Mediated Autophagy Via HSPB1 in NCM-Treated Microglia
Bin Shao, Lu Liu, Dandan An, Junying Xu, Xing Li, Jing Shi
P-137
Cyclin Dependent Kinase 18 Promotes Oligodendrocyte Precursor Cell Differentiation through Activating the Extracellular Signal-Regulated Kinase Signaling Pathway in vitro
Yuchen Pan, Zeping Jiang, Dingya Sun, Zhenghao Li, Yingyan Pu, Dan Wang, Aijun Huang, Cheng He, Li Cao
P-138
TET1-mediated Epigenetic Programming Regulates Calcium Homeostasis in Oligodendrocyte and Stage-specific Myelination and Regeneration
Ming Zhang, Jian Wang, Kaixiang Zhang, Guozhen Lu, Lingli Xu, Keke Ren, Wenting Wang, Lingli Xu, Junlin Xing, Zhimeng Fu, Shengxi Wu, Xianghui Zhao
P-139
Reelin: Roles and mechanism in oligodendrocyte development
Ping Fu, Wen Yuan, Zihao Cui, Fei Zhen, Yuhang Ge, Lei Wang, Feiyu Jiang, Ruiqin Yao
P-140
Cathepsin C Promotes the Production of Chemokines in the Brain Cryogenic Lesion-induced Neuroinflammation
Xinnan Zhao, Shuang Liu, Cong Du, Jianmei Ma
P-141
AMP-activated protein kinase regulates Nlrp3 inflammasome via SIRT1/PGC-1α pathway in a cuprizone-induced mouse model of demyelination
Fei Zhen, Wen Yuan, Zihao Cui, Feiyu Jiang, Lei Wang, Ruiqin Yao
P-142
SOCE dependent phagocytosis in microglia cells
Mu Zhang, Yu Liu, Ji Xu
P-143
Endothelial progenitor cells reduce the apoptosis of oligodendrocyte precursor cells induced by the injury of endothelial cells through CXCL12(SDF-1)
Feiyu Jiang, Ping Fu, Yuhang Ge, Lei Wang, Wen Yuan, Fei Zhen, Zihao Cui, Ruiqin Yao
P-144
Wnt/β-catenin signaling regulates BDNF release from spinal microglia to participate in HIV-associated pain
Ziyong Li, Xinxin Zhou, Mengru Zhao, Jian Huang, Wenping Zhang
P-145
Characteristic of activating retinal glial cells in the course of ischemic retinopathy in rabbit
Youhong Lin, Kin Chiu
P-146
Microglial Heterogeneity in Neuroinflammation and Its Molecular Mechanism
Yang Liu, Le Wang, Weiqi Wu, Pengyuan Zhang, Tianshu Du, Ting Zhang, Xiaomin Wang
P-147
Identification of GluR3B antibody in cerebrospinal fluid of epilepsy patients and its damage mechanism to oligodendrocyte precursor cells
Yuhang Ge, Ping Fu, Wen Yuan, Zihao Cui, Fei Zhen, Feiyu Jiang, Lei Wang, Ruiqin Ya
P-148
Effects of iron and Lipopolysaccharide on Lipocalin-2 expression in glial cells
Juntao Cui, Ning Song, Junxia Xie
P-149
The effects of 6-hydroxydopamine on iron metabolism in astrocytes are mediated by hypoxia-inducible factor-2α
Manman Xu, Jun Wang, Junxia Xie
P-150
Isovitexin regulates microglia M1/M2 polarization in LPS-induced neuroinflammation via activation of CaMKKβ/AMPK-PGC-1α signaling axis
Bingxu Huang, Guiqiu Hu, Dewei He, Yuhang Li, Xin Ran, Jian Du, Shoupeng Fu, Juxiong Liu
P-151
Dual extra-retinal origins of microglia in the model of retinal microglia repopulation
Yubin Huang, Zhen Xu, Shanshan Xiong, Guangrong Qin, Fangfang Sun, Jian Yang, Tifei Yuan, Lei Zhao, Ke Wang, Yuxiang Liang, Lin Fu, Tianzhun Wu, Kwokfai So, Yanxia Rao, Bo Peng
P-152
Mitochondrial uncoupling ameliorates intracerebral hemorrhageinduced inflammatory injury
Xiaofan Pan, Meijun He, Jian Cheng, Jia Jia
P-153
Divergent effects of NGF on astroglial lineages and its application in ameliorating the behavioral manifestations of depression after frontal lobe injury
Ye Zhang, Lingling Shen, Qing Shi, Xiwen Li, Huanhuan Zhang, Chunlin Xia
P-154
The Mechanism of Scorpion Venom Heat Resistant Peptide on De-differentiation of Type-2 Astrocyte
Na Li, Xijia Wang, Ruyue Jin, Xueyan Na, Shao Li, Jie Zhao
P-155
17 β-estrogen affects iron metabolism in BV2 microglia
Na Li, Manman Xu, Junxia Xie, Jun Wang
P-156
Region-Restrict Astrocytes Exhibit Heterogeneous Susceptibility to Neuronal Reprogramming
Xin Hu, Shangyao Qin, Xiao Huang, Yimin Yuan, Zijian Tan, Yakun Gu, Xueyan Cheng, Dan Wang, Xiaofeng Lian, Cheng He, Zhida Su
P-157
The regulation of glioma cells survival via OTUD3-PTEN signaling axis
Yizhen Liu, Qian Jiao, Qiqi Zhao, Fengju Jia, Yijun Gao, Hong Jiang
P-158
Effects of long-term aerobic exercise on learning and memory of temporal lobe epilepsy model rats
Yan Li, Guangjian Li, Haoran Lin, Shiyi Xu, Huanhuan Zhang, Mengya Wang
P-159
Effect of acute exposure to hypobaric hypoxia on learning and memory in adult sprague–dawley rats
Minxia Zhu, Kexin Zhang, Guanhua Xia, Xuchang Li, Bin Zhang
P-160
Effects of Huperzine A on timed dose-response relationship of learning and memory in AD model rats
Haoran Lin, Yan Li, Yawei Zuo, Guangjian Li, Zheping Chen, Yun Wang, Mengya Wang
P-161
A longitudinal hippocampal circuit for context-dependent associative learning
Haoshan Chen, Shou Qiu, Jinni Wu, Guangling Wang, Qixin Yang, Qing Sheng, Rongrong Yang, Chun Xu
P-162
Forgetting of unwanted episodic memory through suppression-induced amnesic shadow
Zijian Zhu, Tianxiang Liu, Jingjing Zhao, Yingying Wang
P-163
GSS调控自噬改善慢性脑缺血大鼠学习记忆功能的研究
黎晓, 张丽梅, 周海倩, 刘瑞珍, 黄志华, 曹思
P-164
Enriched environment alleviates learning impairment caused by stressful context
Chen Gong, Yanjie Zhang, Meng Zhang, Zhiyue Shi, Xiaoling Liao, Yi Zhou, Xue Liu
P-165
Long-term social isolation inhibits autophagy activation, induces postsynaptic dysfunctions and impairs spatial memory
Bin Wang, Shao Li
P-166
Correcting the miR-124/PTPN1 signal abnormality rescues tauopathy in Alzheimer’s Disease
Yang Zhou, Lingshuang Zhu, Xiong Wang, Pei Pang, Dingqi Wang, Zhenyu Liuyang, Na Wei
P-167
Modulation of acetylcholine on the synaptic transmission from hippocampal CA3 to CA1 in mouse
Liqin Gu, Longnian Lin
P-168
Interconnection of cortical engram activity and long-range gamma band synchronization
Di Yun, Wenhan Luo, Yi Hu, Miaomiao Tian, Hong Xie, Jisong Guan
P-169
The effects of Panax notoginseng components SQ19 on learning and memory and related hippocampal molecules in scopolamine treated mice
Chunchun Li, Xiaoqin Wang, Min Xu, Gongwu Wang
P-170
Possible involvement of excitatory amino acids of the hippocampal dentate gyrus in spatial learning and memory in a rat model of dietary obesity
Ruoqi Tang, Xiaoxue Yu, Yingshun Li, Qinghua Jin
P-171
Noise degrades hippocampus-dependent learning and memory
Yifan Zhang, Xiaoming Zhou
P-172
Suv39h1 regulation of memory maintenance and coding in hippocampal neonatal neuron
Qinan Chen, Haoyue Wang, Xinlu Ding, Xiuxian Guo, Jisong Guan
P-173
The mechanism of place cell formation in rat hippocampus
Shiqing Feng, Longnian Lin
P-174
Comparison of anesthetics effects in rats with acute alcoholism during convalescence
Zheping Chen, Xuzhang, Xiaoqi Liang, Shiyi Xu, Haoran Lin, Yingying Zha, Mengya Wang
P-175
Effect of diallyl sulfide on cognitive function in sleep-deprived rats
Jing Zhu, Shuangshuang Zhang, Xinyue Zhang, Guangjian Li, Yingying Zha, Mengya Wang
P-176
Striatopallidal pathway modulates neuroprosthetic learning by volitional control of calcium signals in the cortex and globus pallidus
Liping Zhang, Yuling Zhou, Chengwei Liu, Wu Zheng, Zhimo Yao, Qin Wang, Yile Jin, Shaomin Zhang, Weidong Chen, Jiangfan Chen
P-177
Effects of salidroside on learning and memory functions in sleep deprivation model rats
Yu Wang, Mengya Wang
P-178
Neural correlates of response inhibition in the medial prefrontal cortex of rats
Dongdong Zhang, Zhengwei Hu, Xuehan Zhang
P-179
赖氨酸乙酰转移酶SRC3调节场景恐惧记忆
张海龙, 赵冰, 韩威, 杨拼, 宋志鹏, 殷东敏
P-180
Sperm miRNAs contribute to paternal transmission of epigenetic predisposition for heroin addiction
Wenjing Gao, Jian Cui, Tingting Wang, Guangyuan Fan, Qiumin Le, Lan Ma
P-181
Dissociation Contributions of DMS and DLS during Habit-learning in Plus-maze
Yucheng Liu, Hongmiao Zhang, Joe Tsien, Deheng Wang
P-182
Feedback inhibition promotes integration of environment prior in the network
Ang Li, Fengchao Wang, Xiaohui Zhang, Si Wu
P-183
Persistent activity in the hippocampus is associated with associative motor learning in freely-moving mice
Hao Chen, Weiwei Zhang, Jie Zhang, Libin Zhang, Jie Yan, XieWan Chen, Bo Wang, Hua Feng, Pu Zhang, Zhian Hu, Zhongxiang Yao, Bo Hu
P-184
Temporal dynamics of salience information processing: a MEG study
Jianrong Jia, Fang Fang, Huan Luo
P-185
Toxoplasma chronic infection passivates the innate fear of mice
Zhongyuan Li, Haiting Guo, Jie Tan, Zhenyou Zou, Cuiping Rong
Poster Session II (12:30-14:00, Saturday, Oct. 12, 2019)
Bio-Techne Award for Excellent Conference Poster
BT-17
Effects of fluoxetine on the cognitive function and neurons in the hippocampus of APP/PS1 transgenic mouse model of Alzheimer’s disease
Chunni Zhou, Lin Jiang, Yi Zhang, Fenglei Chao, Lei Zhang, Jing Ma, Yong Tang
BT-18
Running exercise improve the newborn neurons in the hippocampus of depression model rats
Qian Xiao, Yanmin Luo, Chunni Zhou, Lin Jiang, Yi Zhang, Jin Wang, Lei Zhang, Chunxia Huang, Fenglei Chao, Yong Tang
BT-19
Calbindin in CA1 pyramidal neurons mediates early-life stress-induced cognitive impairment in adult mice
Yaxin Sun, Jitao Li, Tianmei Si
BT-20
Altered resting-state functional connectivity of amygdala subregions correlates with positive symptoms in first-episode schizophrenia patients
Meng Zhang, Fude Yang, Fengmei Fan, Zhiren Wang, Xiang Hong, Yunlong Tan, Shuping Tan, L. Elliot Hong
BT-21
Spontaneous pain disrupts ventral hippocampal CA1-infralimbic cortex connectivity and modulates pain progression in rats with peripheral inflammation
Longyu Ma, Lupeng Yue, Yuqi Zhang, Yue Wang, Bingxuan Han, Shuang Cui, Fengyu Liu, You Wan, Ming Yi
BT-22
Decreased autophagy in the prelimbic cortex participates in the maintenance of chronic neuropathic pain
Su Fu, Haojie Sun, Ming Yi, Fengyu Liu, You Wan
BT-23
Development of CRISPR-SaCas9 system for projection- and function-specific gene editing in the rat brain
Haojie Sun, Su Fu, Longyu Ma, Xiaoyan Sun, Jiaxin Wang, Xuetao Qi, Fengyu Liu, Shuang Cui, Ming Yi, You Wan
BT-24
Cyclic GMP-dependent protein kinase I localized in nociceptors modulates pain-related anxiety and synaptic plasticity in anterior cingulate cortex
Fei Wang, Suibin Ma, Zhicheng Tian, Xiangyu Cong, Yating Cui, Ronggang Xie, Shengxi Wu, Ceng Luo
BT-25
Decrease of GSK-3β activity in the anterior cingulate cortex of Shank3b-/- mice contributes to synaptic and social deficiency
Mengmeng Wang, Xinyan Liu, Yilin Hou, Jing Chen, Baolin Guo, Wenting Wang, Yazhou Wang, Shengxi Wu
BT-26
ADAMTS13 maintains cerebrovascular integrity to ameliorate Alzheimer-like pathology
Yongliang Cao, Haochen Xu, Yuanbo Zhu, Meijuan Shi, Lixiang Wei, Lulu, Haiyu Luo, Xing Yang, Xiaofei Bai, Ranran Wang, Yuanyuan Ma, Yun Wang, Zhongfeng Wang, Kai Zhong, Bingqiao Zhao, Wenying Fan
BT-27
NETs released by neutrophils impairs delayed vascular remodeling after stroke
Huilin Yu, Lijing Kang, Xing Yang, Yuanbo Zhu, Xiaofei Bai, Yongliang Cao, Haochen Xu, Haiyu Luo, Lu Lu, Meijuan Shi, Ranran Wang, Yujing Tian, Wenying Fan, Bingqiao Zhao
BT-28
Orexin-A differentially modulates inhibitory and excitatory synaptic transmission in rat inner retina
Hangze Run, Shijun Weng, Xiongli Yang, Yongmei Zhong
BT-29
Involvement of HCN3 in the malfunctions of oxytocin neurons evoked by pup deprivation in lactating rats
Dongyang Li, Haitao Liu, Xiaoyu Liu, Shuwei Jia, Xiaoran Wang, Yufeng Wang
BT-30
Roles of aquaporin 4 in astrocytic modulation of vasopressin neuronal activity in rats of middle cerebral artery occlusion
Dan Cui, Shuwei Jia, Yufeng Wang
BT-31
Involvement of H2S in maternal stress and adaptation-evoked by unfamiliar male invasion in lactating rats
Haitao Liu, Dongyang Li, Yufeng Wang
BT-32
Ischemia-induced NMDAR-dependent cortical hyperactivity and AMPAR subunit upregulation in the somatosensory cortex in vivo
Yuanuuan Li, Ran Ding, Feifei Wang, Yin Liu, Aili Liu, Hui Shen
BT-33
Neuroprotective effects of ginsenoside-Rg1 against depression-like behaviors via suppressing glial activation, synaptic deficits, and neuronal apoptosis in rats
Cuiqin Fan, Qiqi Song, Peng Wang, Ye Li, Mu Yang, Shuyan Yu
BT-34
Hippocampal CA1 βCaMKII mediates neuroinflammatory responses via COX-2/PGE2 signaling pathways in depression
Qiqi Song, Cuiqin Fan, Peng Wang, Ye Li, Yumei Li, Mu Yang, Shuyan Yu
BT-35
NG2 glia form inhibitory GABA synapses on proximal hippocampal interneurons: Optogenetic and biochemical evidence
张潇, 洪小琦, 刘瑶, 韩燕飞, 齐欣, 段树民, 徐天乐, 童小萍
BT-36
Central processing of itch in the midbrain reward center
Xinyu Su, Ming Chen, Yuan Yuan, ... Minggang Liu, Ji Hu, Tianle Xu
BT-37
Gender-specific patterns and risk factors for cognitive function in middle-aged and elderly chinese adults—findings from the EMCOA study
Yu An, Xiaona Zhang, Ying Wang, Yushan Wang, Wen Liu, Tao Wang, Rong Xiao
BT-38
S-adenosylmethionine reverses Aβ-induced impairment of trans-sulfuration pathway in astrocytes
Xinkun Wan, Liang Li
BT-39
MicroRNA-181a contributes to gastric hypersensitivity by targeting Toll-like Receptor 4 in diabetic rats
Ji Hu, Bingyu Zhang, Qian Sun, Yilian Zhang, Guangyin Xu, Honghong Zhang
BT-40
Experimental study on the anti-depression effect and mechanism of botulinum toxin A in mice
Yang Li, Jiao Li, Tong Liu, Weifeng Luo
BT-41
Management of primary and post-paralytic hemifacial spasm combined with synkinesis with botulinum toxin type A
Mingna Yang, Fei Teng, Xiaolong Zhang, Yougui Pan, Libin Xiao, Lizhen Ppan, Lixi Li
BT-42
Effect of dopamine D1 receptor in dentate gyrus on chronic stress-induced alteration of spatial learning and memory in rats
Feixue Wang, Mingyue Li, Bin Xiao, Qinghua Jin
Poster
P-186
Depostion of exogenous Aβ42 in hippocampus of hiapp transgenic mice and its mechanism
Haichao Chen, Andi Chen, Yuhong Jing
P-187
A brainstem-central amygdala circuit underlies defensive responses to learned threats
Yiran Gu, Walter T Piper, Elena M Vazey, Gary Aston-Jones, Longnian Lin, Joseph E LeDoux, Robert M Sears
P-188
The primate thirteenth cranial nucleus (CSF-contacting nucleus) concept establishment and evidence
Siyuan Song, Yuehao Li, Ying Li, Chengyi Bao, Chengjing Shan, Xiaomeng Zhai, Licai Zhang
P-189
Control of action selection in stimulus-reward association task by the circuit of secondary motor cortex
Jing Liu, Dechen Liu, Haishan Yao
P-190
Role of secondary motor cortex in interval timing
Taorong Xie, Yijie Zhang, Haishan Yao
P-191
Loss of Satb2 in the cortex and hippocampus leads to abnormal behaviors in mice
Qiong Zhang, Ying Huang, Lei Zhang, Yuqiang Ding, Ningning Song
P-192
Role of a partner’s performance in dyadic perceptual learning
Yifei Zhang, Fang Fang
P-193
Lamina feedback neurons regulate flicker-induced orientation response by modulating monopolar neurons in Drosophila
Deliang Yuan, Hongying Wei, Xiaoxiao Ji, Wenlan Duan, Xinwei Wang, Yuanhang Xiang, Jihua Yang, Pengbo Hu, Mengbo Xu, Li Liu
P-194
Central neurons are involved in second-order motion detection in Drosophila
Xiaoxiao Ji, Deliang Yuan, Hongying Wei, Yaxin Cheng, Yan Zhu, Li Liu
P-195
Social network size correlates with amygdala-based functional connectivity: Preliminary findings from patients with schizophrenia and individuals with social anhedonia
Yijing Zhang, Yongming Wang, Ruiting Zhang, Xinlu Cai, Chengcheng Pu, Yantao Ma, Yi Wang, Eric FC Cheung, Raymond CK Chan
P-196
环境丰富化对CACNA1H基因缺失小鼠孤独症样表现的影响及机制研究
焦翠, 曾飞, 朱梦叶, 况海霞, 周雪颖, 邹喜平, 柳涛
P-197
Hippocampal neural circuit dysfunction contributes to memory deficits in CDKL5 mutant mice
Shuang Hao, Qi Wang, Bin Tang, Tingting Yang, Zhenyu Wu, Jianrong Tang
P-198
Tau hyperphosphorylation mediates scopolamine - induced delirium-like phenotype in mice
Qing Wang, Jirong Yue, Peng Lei
P-199
Dopaminergic projection from VTA to SNr mediates chronic social defeat stress-induced locomotor decline and Parkinson’s disease vulnerability
Feng He, Pei Zhang, Guangjian Qi, Qian Zhang, Hongwei Cai, Tongxia Li, Ming Li, Jiazhen Lu, Jiaen Lin, Jie Ming, Bo Tian
P-200
Effect of regulating ceruloplasmin activity on experimental stroke model
Ting Zou, Qingzhang Tuo, Peng Lei
P-201
The role of melanopsin phototransduction in bright light-induced anxiety-like behaviors in mice
Ge Wang, Tao Zhang, Yongmei Zhong, Xiongli Yang, Shijun Weng
P-202
Effects of estradiol on synaptic transmission and singing stability in the forebrain of adult male zebra finch
Qingqin Wang, Yalun Sun, Wei Meng, Songhua Wang
P-203
The prediction value of dynein-associated proteins for dementia post traumatic brain injury
Xulong Ding, Peng Lei
P-204
A Genetically Modified High-Bright HSV1 H129 Tracer for Anterograde Neural Circuit Tracing
Peng Su, Min Ying, Zengpeng Han, Jinjin Xia, Sen Jin, Fuqiang Xu, Huadong Wang
P-205
Primate midbrain dopamine neurons represent dynamically changing reward value by tonic changes in their activity
Yawei Wang, Osamu Toyoshima, Jun Kunimatsu, Hiroshi Yamada, Masayuki Matsumoto
P-206
ErbB4 deletion in serotonergic neurons in the dorsal raphe induces anxiety-like behaviors
Shengrong Zhang, Jianlin Wu, Hao Chen, Rong Luo, Wenjun Chen, Jianming Yang, Tianming Gao
P-207
The effect of BK channels on gamma oscillations in hippocampal areas
Zhenyi Li, Yujiao Zhang, Linyu Wei, Chengzhang Li
P-208
A single-allele conditional gene inactivation and in situ restoration strategy utilizing two recombinases
Xue Liu, Hongzhi Liu, Liang Ma, Jingwen Gan, Yidan Xu, Tianrui Zhang, Peiyuan Mu, Yun Shi, Ling Gong, Yubin Zhang, Miao He
P-209
Chloral hydrate induced near-death hyper-synchronization in the rat hippocampus
Yujiao Zhang, Zhenyi Li, Martin Vreugdenhil, Jing Zhang, Zongya Zhao, Hongxing Zhang, Chengbiao Lu
P-210
3D morphological reconstruction of individual cerebellar neurons by using adeno-associated virus with membrane targeted EGFP
Haiying Liu, Yuanyuan Zhu, Keke Ren, Di Chen, Xin Huang, Shengxi Wu, Qian Chen, Wenting Wang
P-211
Effects of thiazolidinediones on hemorrhagic stroke
Zheng Liu, Qingzhang Tuo, Peng Lei
P-212
Rhythmic Timing Prediction in visual cortex in Human
Qingpeng Yu, Heming Chen, Yizhan Miao, Zixuan Wei, Zedong Bi, Hang Fu, Xiaodi Liu, Changsong Zhou, Biao Yan, Jiayi Zhang
P-213
An α-hemoglobin-derived peptide (m)VD-hemopressin (α) promotes slow-wave (NREM) sleep via CB1 cannabinoid receptor
Junfan Xie, Yufeng Shao, Linxin Wang, Guangfu Cui, Hailin Chen, Jinxian Gao, Yunong Chen, Fengqiu Dai, Xin Zheng, Chenchen Cai, Yiping Hou
P-214
Brain axonal iron transport modulates anxiety-related behaviors
Zhuo Wang, Yuanning Zeng, Peng Yang, Liqiang Jin, Wenchao Xiong, Minzhen Zhu, Junzhe Zhang, Xiao He, Xinhong Zhu
P-215
Encoding of positive and negative valence by medial septum cholinergic neurons
Jianlin Wu, Hao Chen, Wenjun Chen, Zhuoli Duan, Shengrong Zhang, Xiaowen Li, Jianming Yang, Tianming Gao
P-216
Suppressing PV and SST interneurons activity disrupt ocular dominance plasticity during critical period
Ziwei Shang, Xiaohui Zhang
P-217
Compact miniature fluorescence microscope for simultaneously imaging neuronal activities from two brain areas in freely moving mice
Feng Xue, Keming Zhang, Pakming Lau, Qingyuan Zhu, Guoqiang Bi
P-218
Connectivity difference of resting state networks between eyes open and eyes closed
Junrong Han, Niall W. Duncan, Fang Zhang, Pengmin Qin
P-219
The study of physiological function of BACE1 in parvalbumin-positive interneurons in prefrontal cortex
Xuansheng Xiao, Lijuan Li, Yan Zheng
P-220
BACE1 in PV+ inhibitory interneuron regulating hippocampal network
Xiaotong Wang, Ke Zhu, Yan Zheng
P-221
Difference in Spatial Information Encoding Between Two Types of Pyramidal Neuron in dCA1
Junhao Huang, Xiaohui Zhang
P-222
Perceiving social interaction of others in the human brain
Qi Liang, Jiamei Li, Yu Liang, Zhixin Nie, Shuguang Kuai
P-223
Accumbal Adenosine A2A Receptor Inactivation Facilitates Goal-Directed Behavior by Pavlovian-Instrumental Transfer and the striatal collateral connectivity
Yan He, Yang Ruan, Yan Li, Xinran Pan, Zhilan Pu, Mozi Chen, Jiangfan Chen
P-224
Active information maintenance in working memory by a sensory cortex
Xiaoxing Zhang, Wenjun Yan, Wenliang Wang, Hongmei Fan, Ruiqing Hou, Yulei Chen, Zhaoqin Chen, Chaofan Ge, Shumin Duan, Albert Compte, Chengyu T. Li
P-225
Functional connectivity analysis in NCL of pigeons at various levels of anaesthesia
Lifang Yang, Mengmeng Li, Haofeng Wang, Long Yang, Yifan Hu, Hong Wan, Zhigang Shang
P-226
Congnitive impairment in FPN1 conditional knockout in microvascular endothelial cell
Xuege Huo, Tianyu Dong, Linhao You, Yanzhong Chang
P-227
Neurodevelopmental trajectories of reading between the lines
Cong Wang, Menghan Cong, Qingtian Mi, Guihua Yu, Yanjie Su, Lusha Zhu
P-228
Ferroportin 1 deletion in astrocyte protected cognition and memory in aging mice
Mohan Gao, Wenhuan Guo, Linhao You, Xiaoxi Wang, Tianyu Dong, Mohan Gao, Yanzhong Chang
P-229
Digital system reconstruction by pairwise transfer entropy
Zhongqi Tian, Douglas Zhou, David Cai
P-230
PHD inhibitor FG-4592 exerts anti-depressant and memory-improving properties through HIF-1-mediated neurogenesis and synapse plasticity in CUMS rats
Ming Zhao, Gaifen Li, Tong Zhao, Xiang Cheng, Ying Han, Yongqi Zhao, Ming Fan, Lingling Zhu
P-231
EEG-based emotion feature extraction and rapidly analysis
Yongqi Zhao, Tong Li, Zhen Chen, Ming Zhao, Tong Zhao, Xiang Cheng, Ming Fan, Lingling Zhu
P-232
Anterior paraventricular thalamus to nucleus accumbens projection is involved in feeding behavior in a novel environment
Jingjing Cheng, Xiaolin Ma, Yi Shen, Yudong Zhou
P-233
Alleviation of anxiety/depressive-like behaviors and improvement of cognitive functions by lactobacillus plantarum WLPL04 in chronic stress mice
Xuan Sun, Jiyun Peng, Chaolin Ma, Baoming Li, Jie Luo
P-234
Voluntary wheel running exercise promotes myelination and remyelination in mice through modulation of Wnt signaling
Jian Zheng, Yingying Han, Xuan Sun, Fei Luo, Chaolin Ma, Baoming Li
P-235
GluA1-containing AMPA receptors in the spinal dorsal horn contribute to the neonatal incision-induced exacerbation of incisional pain in adult rats
Xu Ding, Feifei Liao, Li Su, Xi Yang, Zhaoxin Chen, Qinghua Ren, Jiajian Hu, Shen Yang
P-236
Nfatc4 deficiency attenuates ototoxicity by suppressing hair cell apoptosis in the mouse cochlea
Yanping Zhang, Diyan Chen, liping Zhao, Wen Li, Yusu Ni, Yan Chen, Huawei Li
P-237
The Role of Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells in Mouse Refractive Development
Ailin Liu, Ge Wang, Xue Gong, Kangwei Qian, Yongmei Zhong, Xiongli Yang, Shijun Weng
P-238
Red nucleus IL-6 contributes to the maintenance of neuropathic pain through regulating the expressions of IL-1β and TNF-α
Qingqing Yang, Haonan Li, Shuting Zhang, Xiaoyan Zeng, Junyang Wang
P-239
Red nucleus IL-33 triggers neuropathic pain through activating JAK/STAT3, ERK, p38 MAPK and NF-κB signaling pathways
Haonan Li, Shuting Zhang, Qingqing Yang, Xiaoyan Zeng, Junyang Wang
P-240
Peripheral Ablation of Type 3 Adenylyl Cyclase Contributes to hyperalgesia in Mice
Wenwen Zhang, Manli Hu, Cao Hong, Yuqiu Zhang
P-241
Upregulation of MMP-9/2 in wounded tissue, dorsal root ganglia, and spinal cord involved in the development of postoperative pain
Hanwen Gu, Fei Xing, Mingjun Jiang, Liying Bai, Jian Zhang, Tongtong Li, Wei Zhang, Jitian Xu
P-242
Lesion of cerebral cortex affects tactile sensitivity and affective motivation behaviors associated with sustained pain
Guohong Wang, Haiyan Sheng, Wenjing Dai, Hong Cao, Yuqiu Zhang
P-243
The effect of maternal sodium deficiency during pregnancy on the offspring salt perception
Huanmeng Hao, Yi Lu, Ru Jia, Bo Hu
P-244
Epigenetic factor CDYL participates in chronic inflammatory pain in primary sensory neurons
Zhaowei Sun, Yun Wang
P-245
Drink-aggravated pain in humans with SCN11A mutation and ALDH2 polymorphism
Luyao Yang, Tingbin Ma, Lulu Li, Jingyu Liu
P-246
High throughput in vivo imaging of cortical neuronal responses of mice with a low-cost dichroic scanning two-photon microscope array
Yingshun Xu
P-247
The hypnotic effect of lavender essential oil
Yufeng Shao, Le Xin, Can Wang, Chaoyu Cong, Chenchen Cai, Junfan Xie, Guangfu Cui, Yiping Hou
P-248
The sound signal processing of auditory midbrain neurons in Hipposideros pratti was adapted to its vocal behavior under background white noise condition
Guimin Zhang, Zhongdan Cui, Dandan Zhou, Jia Tang, Jinhong Luo, Qicai Chen, Ziying Fu
P-249
Ectopic transgene expression in the ChAT-ChR2-EYFP retina
Lingjie Cui, Wenhao Chen, Ailing Liu, Xu Han, Fei Yuan, Yongmei Zhong, Xiongli Yang, Shijun Weng
P-250
Analgesic effects of cannabinoid receptor 1 in the rostral agranular insular cortex on neuropathic pain-associated mechanical allodynia
Ming Zhang, Cong Li, Changbo Lu, Huan Zhao, Tao Yang, Sanjue Hu, Shengxi Wu, Hui Xu
P-251
The upregulation of EGFR in the dorsal root ganglion contributes to chronic compression of dorsal root ganglions-induced neuropathic pain in rats
Lixia Tian, Shuo Wang, Siyi Liu, Linping Xu, Wanyuan Liu, Fuquan Huo, Lingli Liang
P-252
Anterior auditory field is necessary in categorization of sound frequency in the fear conditioning task of adult rat
Zhiyue Shi, Chang Zhou, Can Tao, Shaowen Qian, Sumei Yan, Zhaoqun Wang, Yi Zhou
P-253
Different neuronal populations mediate inflammatory pain analgesia by exogenous and endogenous opioids
Xinyan Zhang, Yannong Dou, Mengting Zhao, Lei Yuan, Qing Li, Jing Yuan, Anan Li, Yangang Sun
P-254
Downregulation of Neuronal G Protein-Coupled Kinase 2 in Spinal Cord Partly Blocked Electroacupuncture Analgesia
Yu Chen, Xue Ma, Yuxia Chu, Wenli Mi, Yanqing Wang, Qiliang Maoying
P-255
Interneurons in the primary somatosensory cortex contribute to the generation of nociceptive-related gamma band oscillations
Lupeng Yue, Li Hu
P-256
GABAB receptors constrain presynaptic glutamatergic terminals and modulate postsynaptic glutamate responsiveness in spinal dorsal horn
Caifeng Shao, Kun Yang
P-257
脊髓5-HT2A和5-HT2C受体在颌面部炎性痛合并不同模式应激刺激引起躯体痛觉敏化中的作用
薛阳, 魏思琪, 王五寅, 曹东元
P-258
Nanowire arrays restore visual response and visual-dependent behaviors in blind mice
Zhexuan Wang, Chen Peng, Ruyi Yang, Yuqing Chen, Gengfeng Zheng, BiaoYan, Jiayi Zhang
P-259
Corticotectal projection enhances saliency responses in mice superior colliculus
Heming Chen, Hang Fu, Yufei Si, Biao Yan, Zhaoping Li, Jiayi Zhang
P-260
Early Visual Motion Experience Improves Retinal Encoding of Motion Direction
Li Zhang, Qiwen Wu, Yifeng Zhang
P-261
Molecular specific retinal ganglion cells encode approaching motion selectivity by crossover on pathway inhibition
Fei Wang, E Li, Yifeng Zhang
P-262
Wide-field Amacrine Cells Affect Surround Information Processing in the Retina
Luyao Li, Yifeng Zhang
P-263
Electroacupuncture alleviates spared nerve injury-induced neuropathic pain and modulates HMGB1/NF-κB signaling pathway in the spinal cord
Meng Xue, Yalan Sun, Yangyang Xia, Qian Jiang, Cheng Huang
P-264
Odor representation of the olfactory bulb is modulated by serotonergic inputs from the dorsal raphe nucleus
Siqi Jing, Jinshan Xu, Xingfeng Mao, Penglai Liu, Zhaoyang Yin, Lingzhi Zhang, Anan Li
P-265
Electro-Acupuncture Prevents Cisplatin-Induced Peripheral Neuropathy by Suppressing Spinal Microglial Activation in Mice
Langyue Hu, Yu Chen, Xue Ma, Yuxia Chu, Wenli Mi, Yanqing Wang, Qiliang Maoying
P-266
FXYD6 Promotes Thermal Nociception through Regulating TRPV1 Activity in Primary Sensory Neurons
Hao Luo, Xu Zhang
P-267
Programmed Death-ligand 1 downregulates TRPV1 function in Dorsal root ganglion neurons and alleviates mice bone cancer pain
Qilai Cao, Benlong Liu, Xin Zhao, Yuqiu Zhang
P-268
Olfactory learning induces neural plasticity and sniffing patterns changes during odor sampling, anticipation and reward
Penglai Liu, Tiantian Cao, Anan Li
P-269
Ablation of microRNA in VIP interneurons impairs olfactory discrimination and changes neural activity in the olfactory bulb
Jing Wu, Xingfeng Mao, Penglai Liu, Fang Qiu, Dejuan Wang, Han Xu, Lingzhi Zhang, Miao He, Anan Li
P-270
Electroacupuncture of GB14 and ST2 for alleviating NTG- induced migraine via the trigeminal pathway and dural mast cells in rat
Jia Wang, Chen She, Jingjing Cui, Dongsheng Xu, Wanzhu Bai
P-271
Specific knockout of Fmr1 gene in piriform cortex disrupts social behavior and olfactory discrimination
Lingzhi Zhang, Wei Liu, Penglai Liu, Anan Li
P-272
Processing of Visual information in the Superior Colliculus
Qiwen Wu, Yifeng Zhang
P-273
Efficacy of Alexa Fluor conjugates of cholera toxin subunit B in retrograde tracing from the peripheral application in the rat
Jingjing Cui, Hui Wang, Jia Wang, Shuang Wu, Dongsheng Xu, Wanzhu Bai
P-274
Luminance & Contrast Affect spatial integrate of retinal ganglion cells
Lei De, Yifeng Zhang
P-275
A novel migraine-like model by electrical stimulation of the dura mater in conscious mice
Teng Chen, Qian Li, Wenqiang Cui, Wenwen Zhang, Qiliang Maoying, Wenli Mi, Yanqing Wang, Yuxia Chu
P-276
Targeted knockdown of Cerebellum mitochondrial uncoupling protein 2 ameliorated acute pain in mice
Feifei Wu, Zhengmei Wang, Yi Yang, Kunlong Zhang, Jiaqi Wang, Shimao Liu, Hui Zhu, Yanling Yang, Yayun Wang
P-277
A neuron subcluster is switched from Mrgprd to Galanin positive somatosensory neurons after peripheral nerve injury
Sashuang Wang, Kaikai Wang, Changlin Li, Xu Zhang
P-278
The spatial-temporal pattern integration in tactile motion perception
Boyi Qu, Mengjie Xin, Xiaojun Tan, Xiao Yu, Hsinyi Lai
P-279
Preventive treatment of nitroglycerin-induced chronic migraine by peripheral single injection of Botulinum Neurotoxin A in mice
Ting Zhu, Weifeng Luo, Tong Liu
P-280
Metallophosphoesterase regulates light-induced rhodopsin endocytosis through promoting arrestin/AP2 association
Yawen Mu, Yao Tian, Zi Chao Zhang, Junhai Han
P-281
Hemoglobin α chain derived-peptides VD-hemopressin(α) and RVD-hemopressin(α) are involved in electroacupuncture inhibition of chronic pain
Xiaocui Yuan, Xiangji Yan, Lixia Tian, Hong Jia, Lingli Liang, Man Li, Fuquan Huo
P-282
The role of 5-HT4 receptors in the ventrolateral orbital cortex in formalin-induced secondary mechanical allodynia and hyperalgesia
Xiangji Yan, Xiaocui Yuan, Lixia Tian, Yuying Wang, Hong Jia, Lingli Liang, Fuquan Huo
P-283
Research on Risk Preference in Risk Decision-Making between Leaders and Individuals
Yue Chen, Guangjian Li, Mengya Wang, Tong Yu
P-284
Geniposide alleviated the diabetic neuropathic pain via the increase of gut butyric acid
Liping Liu, Qin Wu, Yuping Chen, Ziyang Xu, Wenying Zhang, Jihu Sun
P-285
Medial prefrontal cortex ChABC induced pain suppression and depression enhancement
Ming Jiang, Gaili Xue, Qinghu Yang, Liang Yang, Xia Liu, Zhantao Bai
P-286
Comparision of Overall Efficacy and Safety of Botulinum Toxin Type A and Microvascular Decompression in Treating Patients with Idiopathic Trigeminal Neuralgia
Yao Wang, Yingying Xu, Jing Liu, Weifeng Luo
P-287
Control of licking behavior by the circuit of dorsolateral striatum
Zhaorong Chen, Zhiyu Zhang, Taorong Xie, Haishan Yao
P-288
Glutamatergic and serotonergic high-order neurons drive exploratory-like and avoidance locomotion in Aplysia
Ke Yu, Zhe Yang, Siyuan Yin, Dandan Liu, Guo Zhang, Ruonan Jia, Shiqi Guo, Wangding Yuan, Yingyu Xue, Elizabeth C Cropper, Klaudiusz R Weiss, Jian Jing
P-289
Exogenous alpha-synuclein delivered via the olfactory epithelium enters the nonhuman primate brain and induces Parkinsonian neuropathological changes
Jianjun Guo, Guoxian Tao, Dongyan Song, Sichen Tian, Chunling Lu, Wen Li, Chuang Guo, Zhanyou Wang, Luc Bousset, Ronald Melki, Feng Yue, Piu Chan, Jiayi Li
P-290
Discovery and localization of carp cerebellar motor nuclei
Yang Zhao, Yong Peng, Aidi Wang, Jianing Liu, Yawei Cheng, Luonan Yang, Qian Zhang, Zilin Wang, Shaohua Du, Yameng Huang, Yue Zuo
P-291
Corticotropin-releasing factor depolarizes rat lateral vestibular nuclear neurons through activation of CRF receptors 1 and 2
Yi Wang, Zhangpeng Chen, Zhongqin Yang, Xiaoyang Zhang, Jianmei Li, Jianjun Wang, Jingning Zhu
P-292
The mechanism of motor dysfunction in Prrt2-deficient mouse
Sensen Lou, Zhiqi Xiong
P-293
MEA6 deficiency impairs cerebellar development and motor performance by tethering protein trafficking
Xinyu Cai, Xintai Wang, Fangxiao Xu, Lin Zhou, Rui Zheng, Kuangyi Ma, Zhiheng Xu, Ying Shen
P-294
Orexin regulates vestibular motor control via tuning the vestibular temporal information processing
Xiaoyang Zhang, Yangxun Zhang, Hongxiao Wang, Bin Li, Shutao Xie, Hongzhao Li, Jianjun Wang, Jingning Zhu
P-295
Speech production and hand movement share the same brain region for motor programming in the ventral premotor cortex
Yuyao Zhou, Junfeng Lu, Jinsong Wu
P-296
Alterations of somatosensory evoked potential in affected hemisphere and motor cortex excitability in unaffected hemisphere induced by botulinum neurotoxin intervention in post-stroke spasticity patients
Chin-hsuan Chia, Fang Li, Anjing Zhang, Xinwei Tang
P-297
Perioculomotor Midbrain for sleep-, oculomotor- and vestibular- eye movement
Qingshuo Meng, Xinrong Tan, Er Chen, Liyuan Cui, Jiayi Zhang
P-298
Evaluation of a polyimide-based microelectrode array for MR-compatibility and recording performance in 7T MRI
Xiao Yu, Bowei Chen, Boyi Qu, Tingting He, Youyin Chen, Hsinyi Lai
P-299
An Approach to Neuron Selection for Reaching and Grasping decoding in intracortical Brain Machine Interfaces
Peng Zhang, Pengzhan Fu, Qiang Li
P-300
AMPK activation attenuates inflammatory pain through inhibiting NF-κB activation and IL-1β expression
Hongchun Xiang, Lixue Lin, Xuefei Hu, He Zhu, Hongping Li, Ruyue Zhang, Liang Hu, Wentao Liu, Yilin Zhao, Yang Shu, Huilin Pan, Man Li
P-301
The role of proteasome in AD like pathological changes of diabetic rat brain
Donggui Wu, Cui Chen, Pengshuai Jin, Mo Yang, Bei Zhao
P-302
KHDRBS3 regulates the permeability of blood-tumor barrier via cDENND4C/miR-577 axis
Peiqi Wu, Yang Gao, Shuyuan Shen, Xiaobai Liu, Xuelei Ruan, Lianqi Shao, Ping Wang
P-303
Ferroptosis is involved in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) via activation of CD4+ T cells
Jinyuan Luoqian, Xulong Ding, Wenyong Yang, Huiyuan Zhang, Biao Dong, Hongbo Hu, Peng Lei
P-304
Cerebellar leptin signaling in motor control and energy homeostasis
Shutao Xie, Xiaoyang Zhang, Wenxia Wu, Zi Chen, Jianjun Wang, Jingning Zhu
P-305
针刺对卵巢储备功能下降大鼠模型HPO轴的调节作用
尹雅倩, 杨会生, 兰星雨, 郝鸣昭, 张嵘, 房繄恭
P-306
Molecular mechanisms underlying CCL2 release and uptake
En Ji, Qi Qin, Yue Wang, Yi Dai, Xiang Yu
P-307
Regulation of oxytocin receptor degradation is mediated by the ubiquitin-proteasome pathway
Yaojun He, Qingwei Huo, Gangyi Wu
P-308
lncRNA-MIAT Regulates blood-tumor barrier permeability by Functioning as a Competing Endogenous RNA
Jiayuan He, Teng Ma
P-309
Role of Secretagogin in Electroacupuncture modulating the Hypothalamic-pituitary-adrenal Axis dysfunction caused by surgical tauma
Mizhen Zhang, Jingxian Sun, Yu Wang, Zhanzhuang Tian
P-310
Diagnosis and Treatment of Sydenham’s Chorea
Hongrui Ma, Xunming Ji
P-311
Regulation of uric acid crystals and tenascins on gouty arthritis related sodium currents
Jianhua Guo, Qi Wang, Huan Guo, Danyang Li, Ming Jiang, Liang Yang, Qinghu Yang, Xia Liu, Zhantao Bai
P-312
The theory of dove-like particles
Zuodong Sun
P-313
Noncanonical roles of hα-syn (A53T) in the pathogenesis of Parkinson’s disease: synaptic pathology and neuronal aging
Andi Chen, Qingjun Wang, Haichao Chen, Liping Gao, Yuhong Jing
P-314
Changes and mechanism of melatonin receptor agonists and antagonists in 6-OHDA-induced Parkinson’s rats
Pengyang Liu, Chunying Zhang, Leyi Huang, Zhihong Zheng, Ling Lin
P-315
PINK1/Parkin-dependent mitophagy is associated with exercise-induced improvement cognitive ability in APP/PS1 transgenic mice
Na Zhao, Qingwei Yan, Jie Xia, Lingyu Yin, Bo Xu
P-316
Construction and efficacy of nanoliposomes loaded neuroprotective peptides for the treatment of Alzheimer’s Disease
Xiu Yang, Xu Li, Le Liu, Kun Tong, Yueying Li, Ya Gao, Can Gao
P-317
Allopregnanolone protects SH-SY5Y cell against 6-OHDA-induced lesion by modulating GABAAR-dependent CaMKIIδ3
Tongtong Wang, Zhi-Chi Chen, Xin Ye, Wei Bian, Chenyou Sun
P-318
BACE2 degradation is mediated by both proteasome and lysosome pathways
Kaixin Qiu, Tingting Kong, Shuai Wang, Xin Wang, Chunyan Li, Zhe Wang, Yili Wu
P-319
Genetic spectrum and variability in Chinese patients with amyotrophic lateral sclerosis
Hongfu Li, Zhijun Liu, Huixia Lin, Qiao Wei, Zhiying Wu
P-320
Rac1 deletion alleviated axon degeneration of the optic nerve in a mouse experimental glaucoma model
Shumin Zhong, Guoli Zhao, Menglu Zhang, Yu Hou, Ning Yin, Linjie Xu, Fang Li, Zhongfeng Wang, Yanying Miao
P-321
Apelin-36 protects against MPP+-induced cytotoxicity in SH-SY5Y cells through eIF2α-ATF4-CHOP pathway
Junge Zhu, Shanshan Dou, Chumei Wang, Ziqi Shao, Huiqing Wang, Baohua Cheng
P-322
Synaptic Adhesion Molecule Pcdh-γC5 Mediates Synaptic Dysfunction in Alzheimer’s Disease
Yanfang Li, Zhicai Chen, Yue Gao, Gaojie Pan, Honghua Zheng, Yunwu Zhang
P-323
Ghrelin exerts the neuroprotective effect against MPP+-induced neurotoxicity in SH-SY5Y cells through eIF2α-ATF4-CHOP pathway
Huiqing Wang, Junge Zhu, Ziqi Shao, Shanshan Dou, Baohua Cheng
P-324
Zeaxanthin dipalmitate delays retinal degeneration in rd10 mice through STAT3 and MAPK pathways
Feng Liu, Xiaobin Liu, Kwok-Fai So, Ying Xu
P-325
Essential Genes and Proteins involved in Iron toxicity: knowledge from Drosophila models
Xiang Zhang, Haihuai He, Lunzhi Dai, Peng Lei
P-326
Defective innate olfactory fear responses in Shank3 mutant mice
Yu Hu, Guoqiang Hou, Jianqing Zhang, Yingjie Zhu, Zhonghua Lu
P-327
CYP2D6 genotype-based dose recommendation for Risperidone
Yuanxia Cui, Hao Yan, Yi Su, Lifang Wang, Tianlan Lu, Dai Zhang, Weihua Yue
P-328
The neural mapping of the α-synuclein spreading
Yujie Guo, Kang Chen, Peng Lei
P-329
Pathological α-synuclein triggered dynamic disorganization of Synaptic NMDA receptors
Tingting Huang, Dehai Gou, Laurent Groc, Jiayi Li
P-330
Ctr1 deficiency inhibits α-synuclein aggregation and reduces dopaminergic neuron loss in an AAV-based mouse model of Parkinson’s disease
Dehai Gou, Tingting Huang, Xindi Gao, Chen Ding, Jiayi Li
P-331
Impaired Neurogenesis in a full-length knock-in Mouse Model (Q175) of Huntington’s Disease
Dongyan Song, Yingyu Sun, Jiayi Li
P-332
Variability of neurodegeneration induced by different sources of Lewy bodies
Ling Zhang, Xuan Yu, Weijie Zhao, Manshi Wang, Yu Zhang, Xiuping Sun, Xianglei Li, Tao Zhu, Li Zhou, Ran Gao, Breger S Ludivine, Dovero Sandra, Porras Gregory, Pierre-Olivier Fernagut, Dehay Benjamin, Bezard Erwan, Chuan Qin
P-333
Adiponectin ameliorates cognitive and pathology impairments in APP/PS1/Tau Alzheimer’s Disease model mice
Xudong Yan, Chun Wang, Yiying Li, Zhaojun Wang, Jinshun Qi, Meina Wu
P-334
Is Parkinson disease a prion disease? A parabiotic mouse experiment with by Lewy Body Extracts
Xuan Yu, Ling Zhang, Yu Zhang, Xiuping Sun, Xianglei Li, Tao Zhu, Li Zhou, Gao Ran, Ludivine S Breger, Sandra Dovero, Marine Persillet, Gregory Porras, Benjamin Dehay, Erwan Bezard, Chuan Qin
P-335
Towards a non-human primate Alzheimer’s disease model: Bilateral injection of tau-containing extracts from AD patients into parahippocampal region of macaque monkeys
Yu Zhang, Tao Zhu, Ling Zhang, Xianglei Li, Changsong Dou, Xiuping Sun, Xuan Yu, Ludivine Breger, Vincent Planche, Benjamin Dehay, Sandra Dovero, Erwan Bezard, Chuan Qin
P-336
pHluorin-BACE1-mCherry Acts as a Reporter for the Intracellular Distribution of Active BACE1
Lu Zhao, Yang Zhao, Fulei Tang, Lei Xiong, Ce Su, Lin Mei, Xiaojuan Zhu, Wencheng Xiong
P-337
WPRE enhances the expression human α-synuclein carried by Adeno-associated vector 2/9
Xiuping Sun, Xuan Yu, Ling Zhang, Weijie Zhao, Manshi Wang, Yu Zhang, Xianglei Li, Tao Zhu, Li Zhou, Ran Gao, Breger S Ludivine, Dovero Sandra, Porras Gregory, Pierre-Olivier Fernagut, Dehay Benjamin, Bezard Erwan, Chuan Qin
P-338
Central histaminergic modulation on ventrolateral thalamus and parkinsonian tremor
Hanting Xu, Xiaoyang Zhang, Weixuan Xue, Shutao Xie, Hongzhao Li, Jianjun Wang, Jingning Zhu
P-339
Protective effect of melatonin on soluble Aβ1–42-induced Notch1 signaling pathway in Animal Models of Alzheimer’s Disease
Pan Wang, Shuman Zhang, Lili Ren, Jing Bi
P-340
Delta-secretase-cleaved Tau Antagonizes TrkB Neurotrophic Signals, Mediating Alzheimer’s Disease Pathologies
Jie Xiang, Zhihao Wang, Ju Gong, Shengxi Wu, Keqiang Ye
P-341
GSK3α alleviates age-related necroptosis in amygdala of senescent mice
Juan Zhang, Dan Liu, Lingshuang Zhu, Lingqiang Zhu
P-342
Development of a cost-efficient automated platform for brain tissue microdissection and single cell analysis
Zhongcai Ma, David Ma, Lili Kudo, Stanislav Karsten
P-343
The structure and toxicity differences between the Alzheimer’s Aη-α and Aη-β proteins
Liuyao Zhou, Guangwen Lu, Haihuai He, Peng Lei
P-344
Iron deposition occurs earlier than alpha-synuclein accumulation in the substantia nigra in rotenone-induced parkinsonian mice
Xizhen Ma, Jun Wang, Junxia Xie
P-345
Synaptotagmin-11mediates parkin-linked Parkinson’s disease
Yuhao Gu, Xinjiang Kang, Zhuan Zhou, Changhe Wang
P-346
Effects of minocycline on anxiety-like behavior and neuroinflammation in Cyld-/- mice
Yuanyuan Han, Qisheng Pan, Zhuoqing Wu, Li Yang, Cheng Long
P-347
Effect of IL-1β on iron metabolisms in MO3.13 cell
Chenchen Du, Junxia Xie, Jun Wang
P-348
Effects of iron on glucocerebrosidase activity and protein expression in SH-SY5Y dopaminergic cells
Bingbing Chen, Junxia Xie, Ning Song
P-349
Mechanism study of the anti-inflammatory effect of icariin on primary astrocytes
Haotian Wang, Mei Zhang, Na Li, Wenfang Chen
P-350
G protein-coupled estrogen receptor is involved in the neuroprotective effect of IGF-1 against MPTP-induced dopaminergic neuronal injury
Xiaowen Wang, Liangjie Yuan, Su Chen, Wenfang Chen
P-351
Effect of chronic stress on the responses of excitatory amino acids in the dentate gyrus during spatial learning in a rat model of Alzheimer’s disease
Mingyue Li, Feixue Wang, Yingshun Li, Qinghua Jin
P-352
Effect of NMDA receptor in the hippocampal dentate gyrus on ERS-induced apoptosis in a rat model of Alzheimer’s disease
Xiaoxue Yu, Ruoqi Tang, Qinghua Jin, Xiao Bin
P-353
Gender-related differences in the regional distribution of brain iron in A53T transgenic mice
Le Qu, Huamin Xu, Junxia Xie
P-354
Intracellular iron levels regulate the expression of vesicular monoamine transporter-2 in PC12 cells
Xiaoming Wen, Junxia Xie, Ning Song
P-355
Gut microbiota dysbiosis in iron overloaded mice
Zhanhui Su, Jun Wang, Junxia Xie
P-356
The effect of alpha-synuclein on iron metabolism is different in the SN and VTA of mice
Qingqing Shen, Jun Wang, Junxia Xie
P-357
Concentration dependent regulation of beta-amyloid oligo on survival, proliferation and differentiation of neural stem cells
Kaige Ma, Yan Luan, Weina Yang, Yihua Qian, Haixia Lu, Xinlin Chen, Yong Liu
P-358
Clinical study on the efficacy of botulinum toxin A in the treatment of Parkinson’s disease with depression
Lan Lv, Yuxin Fan, Lulu Tang, Xueyan Guo, Jing Liu, Yixian Huang, Xuping Zhou, Hua Hu, Weifeng Luo
P-359
Involvement of L type calcium channel in the excitatory effects of orexin on nigral dopaminergic neurons
Cui Liu, Yan Xue, Ying Wang, Yipeng Pan, Lei Chen
P-360
Orexins increase spontaneous firing activity of pallidal neurons and participate in motor behavior in mouse model of Parkinson’s disease
Ying Wang, Yan Xue, Cui Liu, Yipeng Pan, Lei Chen
P-361
Icariin exerts anti-inflammatory effects via G protein-coupled estrogen receptor in LPS-induced microglia activation
Yue Miao, Ye Yang, Mingchun Jiang, Wenfang Chen
P-362
Altered GABAergic signaling and gamma oscillation in the mPFC of NL2 R215H KI mice
Jian Chen, Binbin Dong, Xiaoyi Feng, Cheng Long, Gong Chen, Li Yang
P-363
The behavioral electrophysiology and molecular mechanisms of (D-Ser2) oxm against theta rhythm abnormal and cognitive impairments in the 3xTg AD mice
Huimin Zhao, Jianji Wan, Yan Fu, Yanbin Pei, Jiyu Zhao, Yanran Yin, Mengqi Jia, Zhaojun Wang
P-364
Microrna-138 Impairs Learning and Memory By Targeting ANK1
Hezhou Huang, Lanting Zhou, Fan Hu, Lingqiang Zhu
P-365
Hippocampus-specific overexpression of aromatase shows preventive and therapeutic effects on spatial memory in male APP/PS1 mice
Zhen Lan, Zhaoyou Meng, Jikai Zhao, Huan Sun, Mengying Liu, Jiqiang Zhang
P-366
Upregulating inhibitory GABAergic neurotransmission ameliorates mitral cell output and olfactory dysfunction in an Alzheimer’s disease mouse model
Bin Hu, Feng Guo, Chi Geng, Ying Liu, Yuchen Zong, Xiaoyu Hou
P-367
Effects of hippocampal over-expression of SGK1 on spatial learning and memory in APP/PS1 mice and its mechanism
Biyao Lian, Mengying Liu, Tao Sun, Zhen Lan, Chengjun Zhao, Jiqiang Zhang
P-368
The activation of CB2 receptor inhibits MPP+-induced inflammatory response and iron influx in astrocyte
Yi Jia, Zegang Ma
P-369
Berberine alleviates rotenone-induced cytotoxicity by anti-oxidation and activation of PI3K/Akt signaling pathway in SH-SY5Y cells
Han Deng, Zegang Ma
P-370
BTBS, a new metal ion chelator on learning and memory impairment induced by Tau aggregation in mice
Yue Zuo, Huanhuan Liu, Yanyan Feng, Yaling Yin
P-371
Effects of PM2.5 exposure to air pollutants on cognitive function from infancy to adult in mouse
Yanyan Feng, Huanhuan Liu, Yue Zuo, Ran Ding, Yaling Yin
P-372
The behavioral change and nerve cell injury caused by acute carbon monoxide poisoning in mouse
Ran Ding, Kunli Yang, Yanyan Feng, Dongliang Li
P-373
Corynoxine play a neuroprotective role via inducing autophagy on a rotenone rat model of Parkinson’s disease
Yujv Huang, Leilei Chen, Junxia Xie
P-374
Design and preparation of FRET probe for γ-aminobutyric acid
Qiao Hu, Xiaoling Liao, Xue Liu
P-375
Effects of CB2Rs on Aβ-induced apoptosis in rat hippocampal neuronal cultures
Jingfu Zhao, Jie Wu
P-376
Trichostatin A ameliorates cognitive deficits and amyloid pathology in APP/PS1 transgenic mice
Qiang Su, Tian Li, Qichao Gao, Dan Yang, Yiying Li, Chun Wang, Chenfang Wang, Jinshun Qi
P-377
ATP synthase α subunit modulates β-amyloid peptide aggregation and toxicity
Lingyun Yue, Piao Ye, Ningtian Ma, Yuxia Xu, Cuiqing Zhu
P-378
Protective role of Lycium barbarum extract on the visual function in a mouse model of Alzheimer’s disease
Mengrong Zhang, Liting Zhong, Guoyin Xiong, Kin Chiu, Ying Xu
P-379
A novel GLP-1/GIP/Gcg triagonist improves hippocampal synaptic plasticity in the 3xTg mouse model of Alzheimer’s disease
Tian Li, Juanjuan Jiao, Dan Yang, Qiang Su, Xudong Yan, Huimin Zhao, Hongyan Cai, Jinshun Qi
P-380
Alzheimer’s disease tau causes age-dependent facilitation of hippocampal LTD in the live rat
Nengwei Hu, Pengpeng Yu, Zhengtao Hu, Michael J. Rowan
Poster Session III (11:30-13:30, Sunday, Oct. 13, 2019)
P-381
Detection of the relationship between adult neurogenesis and learning- memory in the hippocampus of mice with Alzheimer’s disease
Linming Wu, Tianpeng Li, Shucai Ling, Xianxian Wang, Ruyue Yang, Tingting Sun
P-382
Mechanism of an active component of Chinese dragon’s blood suppressing microglial over-activation
Yanqiu Yang, Ying Gong, Tingyu Hao, Jingyu Liu, Jikai Xu, Yan Mi, Yue Hou
P-383
Trans-cinnamaldehyde Improves NMDA Receptor Dysfunction and Memory Deficits in Alzheimer’s Disease-like Mice
Yang Zhao, Haiyan Deng, Kun Li, Lijun Wang, Yongkang Wu, Ying Xu
P-384
Epigenetic regulation on the gene expression of Aβ degrading enzyme neprilysin by aging factors
Ye Ma, Na Li, Qiong Wu, Jie Zhao, Shao Li, Xuefei Wu
P-385
The molecular mechanism of thioredoxin-1 regulating mitochondria fission/fussion dysfunction in Parkinson’s disease
Ruhua Deng, Se Zhang, Xianwen Zhang, Jie Bai
P-386
Topological changes of morphological brain networks across aging
Ningkai Wang, Yinzhi Li, Hao Wang, Jinhui Wang
P-387
Profiling microRNA from Brain and Kidney by Sequencing in PIMT-deficient Mouse
Zhonghao Su, Lanyue Sheng, Na Ren, Zhenxia Qin
P-388
The mechanism study of peony seed oil in improving cognitive impairment in Alzheimer’s disease-like mice
Lijun Wang, Jian Wang, Ying Xu
P-389
Lysosome pathway was involved in the secretion regulation of ferritin in the primary astrocytes
Xiaoqi Yu, Junxia Xie, Huamin Xu
P-390
GABAergic postsynaptic mechanism involved in hippocampal hyperactivity in BACE1-/- mice
Linying Li, Ke Zhu, Yang Li, Yan Zheng, Xiaomin Wang
P-391
Inhibition of metabotropic glutamate receptor 5 provides neuronal protection and neurological recovery via down-regulation of activated microglia after intracerebral hemorrhage
Md Saidur Rahman, Jianbo Yang, Jianshui Zhang, Shengfeng Ji, Haixia Lu, Xinlin Chen, Yong Liu
P-392
Electroacupuncture alleviates persistent pain of Alzheimer’s disease by inhibition of anterior cingulate cortex areas 24a/24b
Zhengyu Cui, Yuchen Liu, Zilu Zhu, Deheng Wang, Zunji Ke
P-393
Effect of Liuwei Dihuang Wan Drug Serum on COX-2 expression in C6 cells stimulated by LPS
Junying Song, Yuan Yong, Yaquan Jia, Sa Yang, Tingting Qin, Zhenqiang Zhang
P-394
Botulinum Toxin Type A in The Treatment of Pain in Parkinson’s Disease: A Case Report
Jun Yan, Dongjun Lv, Li Zhang, Weiguo Liu, Ling Jin
P-395
Effect of Interferon-beta treatment on the proportion of Th17 cells and related cytokines in multiple sclerosis: a meta-analysis
Miaomiao Hou, Yufeng Li, Lingling He, Xiaoqiong Li, Zhibin Ding, Yaping Du, Yu Zhang, Shengxiao Zhang, Xinyi Li
P-396
A型肉毒素治疗Wilson病患者流涎症的疗效观察
韩永升, 薛本春, 王伟, 饶娆, 韩咏竹
P-397
The interaction of sodium channel and Alzheimer’s disease
Xueyan Na, Rong Jiang, Langman Lv, Aoran Sui, Shao Li
P-398
An ER-localized anion channel regulates internal Ca2+ release and its mutations are linked to ALS
Liang Guo, Qionglei Mao, Ji He, Xiaoling Liu, Xuejiao Piao, Li Luo, Bailong Xiao, Dongsheng Fan, Zhaobing Gao, Yichang Jia
P-399
Dual-gRNA strategy corrects C9ORF72 pathology in vivo
Xuejiao Piao, Dawei Meng, Qiang Song, Hailong Lv, Yichang Jia
P-400
Amyloid β oligomers suppress excitatory transmitter release via presynaptic depletion of phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate
Yi Shen, Yang He, Mengdi Wei, Yan Wu, Yudong Zhou
P-401
Motor dysfunction and neurodegeneration in a C9orf72 mouse line expressing poly-PR
Zongbing Hao, Liu Liu, Zhouteng Tao, Rui Wang, Haigang Ren, Hongyang Sun, Zixuan Lin, Zhixiong Zhang, Chenchen Mu, Jiawei Zhou, Guanghui Wang
P-402
Upregulation of NRSF/REST in anterior cingulate cortex contributes to diabetic neuropathic pain
Chengfeng He, Xiaohong Wen, Xiaodie Xu, Jingchun Guo
P-403
汉族人群中APOE基因型多态与亨廷顿病表型的相关性分析
李小艳, 张延彬, 徐苗, 程红荣, 董毅, 倪旺, 李红蕾, 吴志英
P-404
The expression of KATP channel subunits in alpha-synuclein transfected MES23.5 cells
Min Liu, Xixun Du, Hong Jiang
P-405
The mechanisms underlying neurotoxicity caused by poly-PR in C9orf72-related ALS/FTD
Liu Liu, Rui Wang, Xingyun Xu, Zongbing Hao, Haigang Ren, Guanghui Wang
P-406
α-Synuclein regulates NF-κB pathway through A20-mediated deubiquitylation of NEMO in Parkinson’s disease
Mingxia Bi, Shan Kang, Qian Jiao, Xixun Du, Hong Jiang
P-407
Adiponectin receptor agonist: AdipoRon rescues diabetes-associated cognitive learning and memory impairment by enhancing hippocampal neuroplasticity
Sonata Suk Yu Yau, Thomas Hoi Yin Lee, Aimin Xu, Kwok-fai So
P-408
Lack of dopamine D2 receptor in intestinal epithelial cells increases dopaminergic neuron degeneration in MPTP-induced Parkinson’s disease model
Hairong Peng, Shui Yu, Yukai Zhang, Jiawei Zhou
P-409
Nicotinamide Mononucleotide Adenylyltransferase 1 Protects Neural Cells Against Ischemic Injury in Primary Cultured Neuronal Cells and Mouse Brain with Ischemic Stroke Through AMP-Activated Protein Kinase Activation
Jia Liang, Peng Wang, Jia Wei, Cuifen Bao, Donghe Han
P-410
Hydroxysafflor Yellow A Confers Neuroprotection from Focal Cerebral Ischemia by Targeting the Crosstalk between JAK2/STAT3 and SOCS3 Signaling Pathways
Lu Yu, Zhili Liu, Wendi He, Zelin Lai, Yanhong Duan, Xiaohua Cao, Jie Tao, Zheng Zhao
P-411
PPARɑ dysfunction inhibits the autophagy influx and promotes astrocyte activation after cerebral ischemia
Doudou Luo, Yu Zhou, Xiaoqian Yuan, Yali Zhang, Wenxuan Ye, Yilin Pan, Xin Jin
P-412
Astrocytic connexin 43 potentiates myelin injury in ischemic white matter disease
Minjie Xie, Minghuan Wang, Chuan Qin, Jie Wang, Xuxia Wang, Jie Cao, Wei Wang
P-413
Using diffusion tensor imaging technique to research the effects of levodopa on hippocampal plasticity in rats exposed to global cerebral ischemia-reperfusion injury
Wenzhu Wang, Xu Liu, Lixu Liu, Tong Zhang
P-414
Interaction between GABAAR and NO/NOS pathway in cerebral ischemia
Jia Wang, Jiao Li, Jiping Yang, Yazhou Wang, Shengxi Wu, Yunfei Ma
P-415
Nuclear translocation of annexin 1 following oxygen-glucose deprivation-reperfusion induces apoptosis by regulating Bid expression via p53 binding
Lu Zheng, Xing Li, Yin Zhao, Qian Xia, Lu Liu, Baoming Zhao, Jing Shi
P-416
ACSL4 mediates ferroptotic neuronal death after ischemia/reperfusion
Qingzhang Tuo, Ashley Bush, Peng Lei
P-417
The mechanistic insights of therapeutic effects of intravenous adipose-derived stem cells in ischemic stroke
Lingling Jiao, Qingzhang Tuo, Peng Lei
P-418
Ferroptosis affect cognitive functioning post chronic cerebral hypoperfusion in rats
Bin Du, Qingzhang Tuo, Peng Lei
P-419
Hyperbaric oxygen Reduces Infarction Volume and Hemorrhagic Transformation by Altering Macrophage Polarization in Hyperglycemic MCAO mice
Jiayi Liu, Zhenglin Jiang, Xia Li, Jinhua Gu, Jian Wang, Xiaoming Xu
P-420
Molecular Mechanism of Apoptosis-related of the effect of HCN channel function inhibition on learning and memory after cerebral ischemia-reperfusion in rats
Zhi He, Jinhong Fan
P-421
GSS regulates pyroptosis and improves learning and memory function in rats with chronic cerebral ischemia
Xiao Li, Limei Zhang, Haiqian Zhou, Zhihua Huang
P-422
Programed cell necrosis in ischemic cortex regulates the M1/M2 polarization phenotype of microglia/macrophages through TLRs/Myd88 signaling pathway
Jiping Yang, Youyi Zhao, Li Zhang, Yazhou Wang, Shengxi Wu, Xuejun Chai
P-423
AAV-NeuroD1 mediated astrocyte-to-neuron conversion ameliorates symptoms in a mouse model of hypoxia-ischemia induced stroke
Li Feng, Kaiyuan Li, Shuyi Tan, Chunxia Han, Jianbo Jiang, Shuyu Cao, Heming Zhang, Cheng Long, Qingwei Huo, Gong Chen, Gangyi Wu
P-424
Studying blood vessel architecture at capillary level in brain
Young-Il Park, In-Hwan Park, Eun-Shil Lee
P-425
LiMPID: A Versatile Method for Visualization of Brain Vascular Networks
Wenguang Xie, Xiaoting Gong, Xiaofeng Cheng, Jingjing Cao, Jin Zhao, Haoli Zhang, Shengxiang Zhang
P-426
Whole-brain microstructural changes induced by focal ischemia on unilateral motor cortex in rat brain
Zhaoqing Li, Huan Gao, Kedi Xu, Ruiliang Bai
P-427
Ischemic postconditioning confers anti-apoptosis effect by stabilizing monomeric α-Synuclein after transient global cerebral ischemia
Hanyu Fu, Yuwen Li, Jingwei Zhou, Ziheng Wang, Yufang Wei, Jing Liu, Xiaoyu Hou
P-428
Morphological changes of oligovascular unit in neonatal miceafter hypoxia-ischemic white matter injury
Lei Wang, Fei Zhen, Ping Fu, Wen Yuan, Zihao Cui, Feiyu Jiang, Yuhang Ge, Ruiqin Yao
P-429
Ischemic postconditioning confers cerebroprotection by downregulating miR-183 cluster after brain ischemia
Guiying Yao, Jing Xia, Dingfang Shi, Xu Zhang, Xiaoyu Hou
P-430
染料木素磺酸钠促脑缺血再灌注大鼠的感觉、运动协调与学习记忆的神经功能改善作用的研究
李康鹏, 罗凌雪, 胡高峰, 程魁红, 刘琪芳, 黄贤芬, 刘瑞珍
P-431
Human embryonic stem cell-derived GABA neurons reduce hypoxic-ischemia induced neonatal brain injury
Xiaoli Ji, Ban Feng, Lingling Ma, Chuanqing Tang, Yuejun Chen, Wenhao Zhou, Man Xiong
P-432
Differential expression of histone deacetylase in the hippocampus of rats after cerebral ischemia-reperfusion
Jing Chen, Jianguo Li
P-433
小鼠缺血性脑中风模型中铁的重新分布
颜秉琦, 王培娜, 常彦忠
P-434
Experimental study on the endocytosis of endothelial cells accelerated by hyperglycemia after cerebral ischemia-reperfusion injury
Xiaomin Xu, Zhenglin Jiang, Xia Li, Jinhua Gu, Jian Wang, Jiayi Liu
P-435
NRSF is involved in the neuronal damage under high glucose, high palmitic acid and hypoxia exposure
Xiaodie Xu, Chengfeng He, Xiaohong Wen, Zhongyu Yu, Jiantao Wang, Houguang Zhou, Jingchun Guo
P-436
Preliminary Research on the Expression and Function of Classical MHC Class Ⅰ Molecules in Epilepsy
Junwen Lv, Juan Wang, Yuqing Shen, Jianqiong Zhang, Aifeng Zhang
P-437
A new biomarker for localization of the epileptogenic zone
Nan An, Xiaolai Ye, Jiwen Xu, Puming Zhang
P-438
Stxbp1 haploinsufficiency impairs cortical inhibition and mediates key neurological features of STXBP1 encephalopathy
Wu Chen, Zhaolin Cai, Eugene S Chao, Hongmei Chen, Shuang Hao, Hsiao-Tuan Chao, Joo Hyun Kim, Jessica E Meissier, Huda Y Zobhbi, Jianrong Tang, John W Swann, Mingshan Xue
P-439
Hydrogen Alleviates Necroptosis and Cognitive Deficits in Lithium–Pilocarpine Model of Status Epilepticus
Fang Gao, Ruihua Jia, Ning Jia, Zihe Liu, Rui Li, Wen Jiang, Shengxi Wu
P-440
The investigation of the functions and mechanisms of LGI1 point mutations in ADLTE
Kuangyi Ma, Lin Zhou, Xintai Wang, Xinyu Cai, Fangxiao Xu, Ying Shen
P-441
Anticonvulsant effects of Dingxian pill in pentylenetetrazol-kindled rats
Yudan Zhu, Shuzhang Zhang, Mei Shen, Zhiping Zhang, Kan Xu, Jiwei Cheng, Yiqin Ge, Jie Tao
P-442
Forced physical training increases neuronal proliferation and maturation with their integration into normal circuits in pilocarpine induced status epilepticus mice
Muneeb Iqbal, Xinli Xiao, Pengbo Yang, Jianxin Liu, Yo Yangng Liu
P-443
丘脑前核刺激术(ANT-DBS)调控药物耐受性癫痫的神经环
樊京京, 单伟, 吴建平, 王群
P-444
The characteristics of EEG hippocampal network in temporal lobe epileptic rats
Ting Liu, Fengru Guo, Miaomiao Xue, Daqing Guo, Ke Chen, Dezhong Yao, Yang Xia
P-445
Regulating effect of cerebellar nuclei on SWDs of rat with absence epilepsy
Junjun Li, Jie Liu, Yujia Guo, Yufang Wang, Daqing Guo, Ke Chen, Dezhong Yao, Yang Xia
P-446
Aberrant network connectivity during acute pilocarpine-induced epileptiform discharges
Yan Cui, Qiao Chen, Jianmin Hao, Yang Xia, Dezhong Yao, Daqing Guo
P-447
AAV-based Conversion of reactive astrocytes into functional GABAergic neurons ameliorates seizures and pathological abnormality in a mouse model of epilepsy
Qingwei Huo, Qing He, Jian Xu, Kaiyuan Li, Jinzhao Wang, Shiyuan Chen, Chunxiao Wu, Yingshan Xu, Gong Chen, Gangyi Wu
P-448
Roles of high frequency oscillations (>500Hz) in a rat model of temporal lobe epilepsy
Jianmin Hao, Yan Cui, Ke Chen, Dezhong Yao, Yang Xia, Daqing Guo
P-449
Serotonergic dysfunction and behavior abnormalities in mice with Stxbp1 haploinsufficiency
Piao Ye, Ningtian Ma, Lingyun Yue, Yuxia Xu, Cuiqing Zhu
P-450
Blockade of PD-1/PD-L1 suppresses epileptiform activities in both in vivo and in vitro seizure models
Zhiyun Chen, Xu Liu, Guoxiang Wang, Yun Wang
P-451
Effects of transcranial direct current stimulation on brain networks of patients with focal epilepsy: a fMRI study
Jiaxin Hao, Wenyi Luo, Jing Ding, Puming Zhang
P-452
Prevention of KCC2 downregulation by furosemide in acute time can affect spontaneous seizure behavior of epilepsy
Jiangning Yu, Liang Ren, Yun Wang
P-453
The modulation of epilepsy-associated mutations by BK auxiliary γ Subunits
Jingjing Wang, Xiaomao Dong, Yue Ten, Zhe Zhang, Qiongyao Tang
P-454
Cell type-specific membrane potential dynamics during epileptiform activity in vitro
Quansheng He, Suixin Deng, Junlong Li, Wei Lv, Yousheng Shu
P-455
Mitochondrial transplantation attenuates lipopolysaccharide- induced depression-like behaviors
Yun Wang, Jing Ni, Ce Gao, Liming Xie, Lingyan Zhai, Guiyun Cui, Xiaoxing Yin
P-456
Circular RNA expression profiles analysis under restraint stress in the amygdala of adult rats
Chuan Wang, Xiaojing Zhang, Guangming Xu, Zhaoling Sun, Yingmin Li, Bin Cong
P-457
Anxiety-associated Tmem74 insufficiency causes Ih channelopathy in BLA neurons
Lingxiao Shao, Quan Jiang, Lu Lu, Xiuxiu Liu, Dongmei Gong, Yixuan Yin, Gang Wu, Yingmei Lu, Feng Han
P-458
Astrocytic GABAB receptors in mice hippocampus control response to behavioural challenge through astrocytic BDNF
Jihong Liu, Zelin Li, Yisi Liu, Huaide Chu, Nengyuan Hu, Dingyu Wu, Lang Huang, Shuji Li, Xiaowen Li, Jianming Yang, Tianming Gao
P-459
The Distinct Central and Behavioral mechanisms of Serotonin 5-HT2A and 5-HT2C Receptors in Maternal Behavior in Rats
Jun Gao
P-460
Exploring the Role and Mechanism of Psychosis Risk Candidate ZNF804A in a Knockout Mouse Model
Ying Huang, Chunxian Yang, Wanying Mei, Qiong Zhang, Ling Hu, Junqing Hu, Ningning Song, Lei zhang, Lin Xu, Yuqiang Ding
P-461
NMDAR阻断剂介导的磷酸化MARCKS在Aβ1-42寡聚体神经毒性作用中的研究
刘煜东, 马国诏
P-462
Correlation between temperament types and sense of social responsibility of college students
Guangjian Li, Tongxin Liu, Kun Liang, Jing Zhu, Tingting Wang, Mengya Wang
P-463
Interleukin-6: Its role and mechanisms in rescuing depression-like behaviors in rat models of depression
Peng Wang, Yabo Feng, Liyan Wang, Ye Li, Cuiqin Fan, Qiqi Song, Shuyan Yu
P-464
GABAergic neurons in the bed nucelus of the stria terminalis mediates trigeminal neuralgia-induced anxiodepression
Tingting Liu, Haiyan Sheng, Yuqiu Zhang
P-465
The relationship of the ADHD children’s reactive inhibition deficit with attention deficit and behavior disorder
Luhan Tang, Fangzhong Xu, Ge Yu, Huiyan Lan
P-466
The Relationship between conformity consumption and adult attachment of college students
Jingjing Zhu, Qingqing Wu, Meichen Wu, Hongping Huang, Mengya Wang
P-467
Quantification of Tyrosine Hydroxylase and ErbB4 in the Locus Coeruleus of Mood Disorder Patients Using a Multispectral Method to Prevent Interference with Immunocytochemical Signals by Neuromelanin
Lei Guo, Jochem Stormmesand, Zheng Fang, Qingbin Zhu, Rawien Balesar, Joop van Heerikhuize, Arja Sluiter, Dick Swaab, Aimin Bao
P-468
Classification of patients with schizo-obsessive comorbidity: A probabilistic tractography study
Yongming Wang, Xiongzhao Zhu, Zhen Wang, Raymond CK Chan
P-469
Self face recognition impairments in schizophrenia spectrum disorders
Hanxue Yang, Yuna Wang, Raymond CK Chan
P-470
Machine learning for classification of schizophrenia based on resting-state functional MRI data: focusing on generalizability
Xinlu Cai, Dongjie Xie, Kristoffer H Madsen, Yongming Wang, Sophie Alida Bögemann, Eric FC Cheung, Arne Møller, Raymond CK Chan
P-471
Explore the value of circRNA-miRNA multimolecular regulatory network in the diagnosis of early onset schizophrenia
Sha Liu, Zexuan Li, Yong Xu
P-472
Potential neural connectivity between the nucleus accumbens and the rostral ventrolateral medulla in anorexia nervosa model rats
Wenwen Wei, Qiongbo Wu, Chao Zheng, Mengya Wang, Huanhuan Zhang
P-473
The resilience traits of high school seniors under chronic academic stress and the impact on their stress reaction
Fangzhong Xu, Li Ren, Luhan Tang, Ge Yu, Yuanyuan Zhang
P-474
Maternal separation leads to behavioral and neurobiological abnormalities in adolescent mice
Jinxiang Jiang, Xiaoyi Feng, Cheng Long, Li Yang
P-475
Depression increases the malignancy of breast cancer through epinephrine-induced p38 MAPK signaling pathway activation
Xueyan Ouyang, Zhen Zhu, Chao Yang, Ruihua Yu, Feng Jiang
P-476
Astrocytic epoxyeicosatrienoic acid signaling in the medial prefrontal cortex modulates depressive-like behaviors
Wenchao Xiong, Xiong Cao, Yuanning Zeng, Xihe Qin, Minzhen Zhu, Jing Ren, Zhou Wu, Qiyuan Huang, Yuan Zhang, Mengyao Wang, Lianwan Chen, Gustavo Turecki, Naguib Mechawar, Wenjun Chen, Guoliang Yi, Xinhong Zhu
P-477
Targeting liver function reverses and/or mimics the behavioral and cellular effects of chronic stress
Xihe Qin, Zhou Wu, Jinghua Dong, Yuanning Zeng, Wenchao Xiong, Ce Liu, Mengyao Wang, Minzhen Zhu, Wenjun Chen, Yuan Zhang, Qiyuan Huang, Xinhong Zhu
P-478
Antidepressant effects and possible mechanism of DMS at rat depression models
Bo Liu, Chenchen Li, Huiyin Shi, Jinjin Wu, Zhiqing Xu
P-479
RESP18 deficiency leads to social abnormalities in mice
Haoyue Wang, Qing Li, Jing Su, Yinghan Wan, Zhejin Sheng, Jun Li, Hua Yang, Jiahao Shi, Ruilin Sun, Mengjie Zhang, Leon Xu, Zhugang Wang, Fang Huang, Jian Fei
P-480
Dopamine D1 and D2 Receptors Differentially Regulate Rac1 and Cdc42 Signaling in the Nucleus Accumbens to Modulate Behavioral and Structural Plasticity After Repeated Methamphetamine Treatment
Genghong Tu, Yutong Liu, Jinlan Zhao, Li Ying, Mengjuan Zhu, Yue Wu, Bin Xiao, Huidong Guo, Juan Li, Lu Zhang
P-481
The impacts of different anesthetic doses on electrophysiological brain network in rats
Fengru Guo, Yan Luo, Daqing Guo, Ke Chen, Dezhong Yao, Yang Xia
P-482
Replication of previous GWAS hits suggests the association between rs4307059 near MSNP1AS and autism in a Han Chinese population
Ziqi Wang, Jishui Zhang, Tianlan Lu, Tian Zhang, Dai Zhang, Jun Li, Lifang Wang
P-483
Meta-analysis of GABRB2 polymorphisms and the risk of schizophrenia combined with GWAS data of the Han Chinese population and psychiatric genomics consortium
Tian Zhang, Jun Li, Hao Yu, Yongyong Shi, Zhiqiang Li, Linyan Wang, Ziqi Wang, Tianlan Lu, Lifang Wang, Weihua Yue, Dai Zhang
P-484
Viral-mediated overexpression of ETS-1 in the ventral hippocampus counteracts the depression-like behaviors in rats
Hanjiang Luo, Zijin Liu, Bo Liu, Hui Li, Yutao Yang, Zhiqing David Xu
P-485
中间神经元过表达Nrg1导致神经元兴奋性受损
王耀一, 赵冰, 吴梦孟, 丁艳婷, 林龙年, 殷东敏
P-486
ACC及其相关神经环路在吗啡戒断记忆中的作用
邵达, 雷超, 付雅丽, 曹紫玄, 杨皓, 郭新丽, 储辰珊, 文雅娴, 蔡张胤, 陈明, 来滨, 郑平
P-487
青春期抑制ACC Drd2引起成年期学习能力受损
张亚强, 赵冰, 黄莉萍, 殷东敏
P-488
Geranylgeranylacetone blocks morphine-conditioned place preference through inducing expression of thioredoxin-1 and regulating DR1/DARPP32/CREB pathway
Ningning Guo, Le Zhang, Wei Fan, Chen Yan, Liping Bai, Ye Li, Jie Bai
P-489
探究小鼠嗅上皮中Drd2在嗅觉调控中的作用
周海倩, 余青, 吴婉清, 黄志华, 李乾, 殷东敏
P-490
Role of Kalirin-7 in the mPFC in depressive-like behaviors
Chenyue Wang, Jiamin Wu, Xinming Ma
P-491
Alterations in microbiota-gut-brain axis in chronic pain and comorbid depression
Guohong Cai, Suo Zhao, Yuanyuan Zhu, Ming Zhang, Jianhong Duan, Yan Zhao, Mengmeng Wang, Liying Wang, Yan Li, Shengxi Wu
P-492
The study of mechanism for synaptic plasticity mediated by MMP-9 in the hippocampus of alcohol addicted mice
Xiaoyan Xie, Linyuan Xue, Xiaorong Yang, Xin Zhao, Zengrong Chen, Litian Yin, Ce Zhang
P-493
Role of hippocampal PDLiM5 methylation in depression-like behavior in PS offspring rats
Yong Lu, Jiguo Jiang, Jingfang Si, Fengjuan Tian, Qi Wu, Zhongliang Zhu
P-494
遗传标记揭示D2多巴胺受体在大鼠前脑的时空表达模式
余青, 柳英姿, 朱雁兵, 王耀一, 李乾, 殷东敏
P-495
Role of the PPAR-gamma receptor on antidepressant-like effect of Yueju pill in social defeat mice
Tong Zhou, Hailou Zhang, Chunying Nie, Gang Chen, Wei Wang, Wenda Xue
P-496
Hippocampal PACAP regulates depressive-like behaviors via neural
Hailou Zhang, Li Ren, Wenda Xue, Weiwei Tao, Tong Zhou, Tifei Yuan, Ji Hu, Gang Chen
P-497
Aerobic exercise regulates the excitability of dopamine neurons from VTA in nicotine CPP mice
Yan Li, Jie Zhang, Li Zhao
P-498
The 5-HT7Rs in VLO contribute to the development of morphine-induced behavioral sensitization in rats
Jingsi Yang, Feng Liang, Shaoqing Li, Junlin Liu, Yanan Wu, Yuxiang Zhang, Fuquan Huo, Chunxia Yan
P-499
The 5-HT6R in NAc participated in morphine-induced the conditioned place preference*
Shaoqing Li, Jingsi Yang, Yuxiang Zhang, Junlin Liu, Yanan Wu, Fuquan Huo, Chunxia Yan
P-500
Altered Volume and Functional Connectivity of the Habenula in Schizophrenia
Lei Zhang, Hao Wang, Shuxin Luan, Shaojun Yang, Zhuo Wang, Jinhui Wang, Hua Zhao
P-501
Hypoactivity of the lateral habenula contributes to negative symptoms and cognitive dysfunction of schizophrenia in rats
Jicheng Li, Shaojun Yang, Xiaofeng Liu, Yuliang Han, Yanhui Li, Jingjing Feng, Hua Zhao
P-502
Iron metabolism changes in skeletal muscle during progression of amyotrophic lateral sclerosis
Shaoye Wang, Hao Li, Haoyun Zhang, Li Yu, Yawen Zhang, Xin Jiang
P-503
BAF45D, a protein expressed in spinal cord ependymal cells, is involved in spinal cord injury in adult rats
Chao Liu, Zhenzhen Wang, Jian Huang, Chang Liu, Lihua Liu, Yuxian Shen, Cailiang Shen
P-504
Identification of critical growth factors for peripheral nerve regeneration
Ruirui Zhang, Yan Zhang, Sheng Yi
P-505
The microRNAs let-7 and miR-9 down-regulate the axon-guidance genes Ntn1 and Dcc during peripheral nerve regeneration
Xinghui Wang, Qianqian Chen, Sheng Yi, Qianyan Liu, Ruirui Zhang, Pan Wang, Tianmei Qian, Shiying Li
P-506
Roles of Calcium-response factor on microglia activation and CNS inflamatory demyelination
Zhongwang Yu, Weili Liu, Dou Yin, Li Cao, Cheng He
P-507
Small molecules reprogram adult mouse astrocytes into functional neurons in vivo
Shiyuan Chen, Qingwei Huo, Wenyuan Xie, Jinzhao Wang, Kaiyuan Li, Yaojun He, Li Feng, Qing He, Chunxia Han, Chen Long, Gong Chen, Gangyi Wu
P-508
BJ attenuates oxaliplatin-induced neuropathic pain
Jinshuai Suo, Yangyan Qian, Peng Zhang, Yuting Lu, Jing Zhu
P-509
Effects of the MDM2 inhibitor MX69 on the biological behavior of glioma cell line
Zihao Cui, Yuhang Ge, Ping Fu, Fei Zhen, Lei Wang, Wen Yuan, Feiyu Jiang, Ruiqin Yao
P-510
Precise integration of direct cell reprogramming-induced neuronal cells into adult neocortical circuits
Fengchao Wang, Yueguang Liu, Yutong Pang, Fei Liu, Xiang Li, Jiacheng Yuan, Yuan Zhang, Junlan Geng, Leping Cheng, Xiaohui Zhang
P-511
Conditional deletion of foxg1 alleviates demyelination and facilitates remyelination in cuprizone-induced demyelinated mice via the wnt signaling pathway
Wen Yuan, Fei Zhen, Lei Wang, Ping Fu, Zihao Cui, Feiyu Jiang, Yuhang Ge, Ruiqin Yao
P-512
A comparative study of different human-derived stem cell transplantation in the treatment of rat spinal cord injury
Aimei Liu, Huandi Weng, Quan Wen, Boli Chen, Libing Zhou
P-513
A shape-memory and spiral light-emitting device for precise multisite stimulation of nerve bundles
Hao Zheng, Zhitao Zhang, Su Jiang, Biao Yan, Xiang Shi, Yuanting Xie, Xu Huang, Zeyang Yu, Huizhu Liu, Shijun Weng, Arto Nurmikko, Yuqiu Zhang, Huisheng Peng, Wendong Xu, Jiayi Zhang
P-514
Combination of vitamin B12 and dexamethasone relieves paclitaxel -induced peripheral neuropathy
Yangyan Qian, Jinshuai Suo, Peng Zhang, Yuting Lu, Jing Zhu
P-515
Peripheral nerve injury induced transcriptome changes of somatosensory neurons at single cell resolution
Kaikai Wang, Sashuang Wang, Dan Wu, Yan Chen, Changlin Li, Xu Zhang
P-516
Downregulation of ClC-3 in dorsal root ganglia neurons promotes mechanical hypersensitivity by inflammatory factors and Nav1.8, Nav1.9
Xiaofang Wang, Suyue He, Ruiping Pang
P-517
Electrical stimulation boosts differentiation and maturation of neural stem cell by regulating calcium influx on carbon nanotube scaffold
Zhongqing Sun, Rong Zhu, Ben Niu, Liumin He, Kin Chiu
P-518
An invasive method for activation of the mouse dentate gyrus by high-frequency stimulation
Zhe Zhao, Haitao Wu
P-519
miR-29a-3p inhibits the proliferation and migration of Schwann cells by targeting peripheral myelin protein 22 following peripheral nerve injury
Yinying Shen, Zhangchun Cheng, Qianyan Liu, Sheng Yi
P-520
Influence of life quality after treated with botulinum toxin type A local injection in patients with chronic migraine
Yinglin Liu, Zhen Yu, Shuangshuang Li, Lijuan Chen, Jiarui Liu
P-521
In vivo two-photon live imaging of astrocyte-to-neuron conversion in mouse cortex
Zongqin Xiang, Minhui Liu, Jiajun Zheng, Liang Xu, Tao Wang, Chuying Lai, Wen Li, Wenliang Lei, Gong Chen
P-522
The protective effect of polygalasaponin F on glutamate-induced apoptosis of hippocampal neurons in rats
Xingchen Cao, Qingxia Li, Baoming Li, Chong Sun
P-523
Video endoscopic anatomy of human ventricular system in vivo
Qing Xiao, Jiaping Zheng, Yiyang Huang, Guoqiang Chen
P-524
The investigation and experience of neurobiology teaching in normal universities in Yunnan Province
Xiaoqin Wang, Gongwu Wang
P-525
Satb2 regulates the development of dopaminergic neurons in the arcuate nucleus by Dlx1
Qiong Zhang, Ningning Song, Ying Huang, Pengcheng Ma, Bingyu Mao, Lei Zhang, Yuqiang Ding
P-526
Liver X receptor β regulates the development of the dentate gyrus and autistic-like behavior in the mouse
Yulong Cai, Xiaotong Tang, Xi Chen, Xin Li, Ying Wang, Xiaohang Bao, Lian Wang, Dayu Sun, Jinghui Zhao, Yan Xing, Margaret Warner, Haiwei Xu, Jan-Ake Gustafsson, Xiaotang Fan
P-527
An autism-related intronic variation in CHD7
Ran Zhang, Bo Yuan, Ziyan Wu, Yuejun Chen, Zilong Qiu
P-528
The critical role of ASD-related gene CNTNAP3 in regulating synaptic development and social behavior in mice
Dali Tong, Ruiguo Chen, Yulan Lu, Weike Li, Yuefang Zhang, Junkai Lin, Lingjie He, Ting Dang, Shifang Shan, Xiaohong Xu, Yi Zhang, Chen Zhang, Yasong Du, Wenhao Zhou, Xiaoqun Wang, Zilong Qiu
P-529
Role of NMDA receptor-mediated regulation of Kv4.3 potassium channel in cocaine-induced increased excitability of midbrain dopamine neurons
Li Li, Hailin Zhang
P-530
Ion channel mechanism of phenylephrine-induced spontaneous firing in DRN 5-HT neurons
Jing Wang, Yingzi Wang, Xiaona Du, Hailin Zhang
P-531
Transcriptional regulation of voltage-gated sodium channels contributes to GM-CSF induced pain
Fan Zhang, Yiying Wang, Yu Liu, Hao Han, Dandan Zhang, Xizhenzi Fan, Xiaona Du, Nikita Gamper, Hailin Zhang
P-532
Stress hormone induces synaptic plasticity of the ventral tegmental area dopamine neurons via d2 receptor signaling
Beibei Peng, Qikuan Xu, Sophie Guo, Stephanie Borgland, Shuai Liu
P-533
Intermittent hypoxia induced dynamic changes in dendritic mitochondrial ultrastructure and cytochrome oxidase activity in the pre-Bötzinger complex
Junjun Kang, Baolin Guo, Shengxi Wu, Yingying Liu
P-534
Glial plasticity changes in the trigeminal root entry zone of a trigeminal neuralgia animal model under compression injury
Daoshu Luo, Ren Lin, Lili Luo, Qiuhua Li, Ting Chen, Ronghui Qiu, Yunqing Li
P-535
Investigation of the lethal effect of genetically engineered oncolytic virus on glioma stem cells in vivo
Guobin Zhang, Huawei Huang, Xiaokang Zhang, Yonggang Wang
P-536
CD133 positive U87 glioblastoma cells-derived exosomal microRNAs in hypoxia- versus normoxia-microenviroment
Yonggang Wang, Guobin Zhang, Huawei Huang, Xiaokang Zhang
P-537
Expression and significance of branched-chain anlino acid transaminase 1 in malignant gliomas
Xiaokang Zhang, Guobin Zhang, Huawei Huang, Yonggang Wang
P-538
学习依赖的记忆印迹细胞活动及其单细胞组学研究
Xu Zhang, Guangyu Wang
P-539
痕量胺相关受体1在慢性应激所致小鼠前额叶结构和功能改变中的作用
张月, 李继涛, 司天梅, 苏允爱
P-540
早年应激对老年小鼠睡眠-觉醒行为及伏隔核兴奋-抑制平衡的影响
王婷, 李继涛, 苏允爱, 司天梅
P-541
The involvement of prefrontal parvalbumin-positive interneurons in early-life stress-induced cognitive deficits in adolescent mice
Yunu Ma, Jitao Li, Tianmei Si
P-542
Retrograde and Anterograde Trans-synaptic Tracing in Larval Zebrafish
Xiulian Shen, Minjia Chen, Fan Jia, Xufei Du, Xiaobin He, Rongwei Zhang, Ying Li, Fuqiang Xu, Jiulin Du
P-543
Effect of intermittent theta burst stimulation (iTBS) on left dorsolateral prefrontal cortex in schizophrenia patients, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial
Lu Wang, Kongliang He, Xingui Chen, Gongjun Ji, Guixian Xiao, Feifei Xu, Xiaoling Wu, Yang Wu, Kai Wang
P-544
The mechanisms of locus coeruleus mediates the analgesic and sedative effects of dexmedetomidine
Wu Shi, Xin Jia, Yue Liang, Liecheng Wang, Ling Zhang
P-545
Immediate-early gene expression demonstrates ocular dominance columns in V1 of squirrel monkeys
Shuiyu Li, Songping Yao, Qiuying Zhou
P-546
Lobula neurons compute figure-ground discrimination by convolving optic flow in flies
Zhihua Wu, Aike Guo
P-547
Spinal cord mechanism of ASIC1 involves in chronic visceral pain of adult rats with neonatal maternal deprivation
Yongchang Li, Yucheng Xu, Yanyan Wu, Pingan Zhang, Guangyin Xu
P-548
Activation of Different Heterodimers of TLR2 Distinctively Induce Itch and Pain
Tingting Wang, Xianyun Xu, Dandan Hu, Ling Zhang
P-549
The impact of botulinum toxin on the anxiety and depression in patients with hemifacial spasm
Ying Hu, Chun Xie
P-550
Fecal Microbiota Transplantation Attenuates Visceral Hypersensitivity in Adult Rats With Neonatal Maternal Deprivation
Wanjie Du, Jian Song, Xin Li, Shufen Hu, Guangyin Xu
P-551
Cytokine, obesity and psychopathology in chinese patients with chronic schizophrenia
Yezhe Lin, Ansi Qi, Xiangyang Zhang, Qingwei Li, Zheng Lu
P-552
Clinical effect of botulinum toxin type a on foot dystonia in parkinson’s disease
Jing Liu, Qilin Zhang, Xiang Li, Chengjie Mao, Yingying Xu, Juan Liu, Weifeng Luo
P-553
MECP2 Regulates the Central Circadian Clock in the SCN by Regulating Expression of BMAL1 and VIP
Hailin Liu, Zilong Qiu
P-554
Skewed X chromosome inactivation in schizophrenia
Xinzhu Zhang, Yuhong Li, Rena Li
P-555
Hepatic lipid metabolism and cognitive impairment in aromatase gene knockout mice
Jixuan Zhou, Zuoli Sun, Yuhong Li, Qiang Liu, Rena Li
P-556
Pten is an intrinsic factor regulating 5-HT neuronal plasticity and depressive behaviors in mice
Ling Chen, Wankun Gong, Chanchan Shao, Ningning Song, Liqiang Zhou, Jiayin Chen, Siguang Li, Zhili Huang, Gal Richter-Levin, Lin Xu, Yuqiang Ding
P-557
The abnormal cerebellar-cerebra Granger causal connectivity and its correlation with cognitive function in first-episode, drug-naive schizophrenia at rest
Yuanjun Xie, Yuanqiang Zhu, Yibin Xi, Xingrui Wang, Hong Yin
P-558
Acupuncture alleviates the disturbance of consciousness caused by traumatic brain injury by activating pain perception system and inflammatory regulation
Huiling Tang, Qiumei Zhu, Siru Qin, Wei Li, Shanshan Li, Jin Huang, Baohu Liu, Yi Guo, Zhifang Xu
P-559
The circadian protein Clock1a regulates central -axon regeneration via Akt2 s-ignaling
Dalong Ren, Leiqing Yang, Bing Hu
P-560
Downregulation of GRK6 in the arcuate nucleus promotes chronic visceral hypersensitivity via NFκB upregulation in rats subjected with neonatal maternal deprivation
Xin Li, Yuanqin Tian, Pingan Zhang, Shufen Hu, Linhui Wang, Xinghong Jiang, Guangyin Xu
P-561
Upregulation of CXCL9 by lncRNA-NONRATT021203.2 in dorsal root ganglion contributes to cancer-induced bone pain hypersensitivity in rats
Rongmao Sun, Jinrong Wei, Guangyin Xu, Guoqin Jiang
P-562
The Adenosine A2A Receptors in the Nucleaus Accumbens and Dorsomedial Striatum Differentially Control the Strategy Selection of Place and Response in Mice
Jianhong Zhou, Xiangxiang Lin, Beibei Wu, Jingjing Yang, Wei Guo, Jiangfang Chen
P-563
Resting state fMRI based target selection for individualized rTMS: Stimulation over the left parietal cortex enhances memory in patients with Alzheimer’s disease
Wei Chen, Jintao Wang, Lili Wei, Yingchun Zhang, Luoyi Xu, Kehua Yang
P-564
5 to 6 years old is important for learning to read: Evidence from spontaneous EEG and evoked potentials
Jing Zhao, Sheng He, Su Li, Xuchu Weng
P-565
Clinical characteristics of post-traumatic shoulder dystonia and treatment with botulinum toxin type A
Zilin OU, Ying Wang, Chao Dang, Yanmei Liu, Xiaobo Fang, Mengshu Xie, Zubiao Song, Ling Li, Weixi Zhang
P-566
Kennedy’s disease with much higher estradiol: a case report
Shanghua Fan, Man Ding, Weng Chao, Cao Qian, Zuneng Lu, Zheman Xiao
P-567
白质纤维束磁共振扩散张量成像在恒河猴脑梗死中的应用
姚添奇, 何小夺, 吴迪
P-568
The possible involvement of astrocytic Aβ/PirB-EAATs pathway in the occurrence of excitotoxic neuronal death in Alzheimer’s Disease
Xiaohua Zhang, Yang Wang, Liangmiao Hu, Xingchun Gou
P-569
In vivo evidence for stress granule misprocessing in a FUS knock-in ALS mouse model
Xue Zhang, Fengchao Wang, Yi Hu, Runze Chen, Laing Guo, Dawei Meng, Hailong Lv, Jisong Guan, Yichang Jia
P-570
KA-induced motility of differentiated GCs
Xuejun Chai, Jiping Yang, Shuzhong Wang, Shanting Zhao, Xi Xu, Junfeng Zhang, Yuelin Zhan

返回